Företags- och personalekonomi 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning. Centrala moment är redovisning, budgetering och kalkylering. Kursen ger en grundläggande förmåga att praktiskt tillämpa metoder och modeller för ekonomistyrning samt en förståelse för dess betydelse i verksamheter och en grundläggande insikt i hur olika metoder kan användas. Vidare ingår även grundläggande metoder för investeringsbedömning. Studenten tränas även i att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till de ekonomistyrningsmodeller som behandlas under kursens gång. Vidare problematiseras grundläggande synsätt inom ekonomistyrningen med särskild koppling till personalfrågor. Kursen behandlar personalekonomiska synsätt och tar upp hur man teoretiskt och praktiskt kan resonera kring investeringar i personal genom rekrytering, utbildning, investeringar i välbefinnande mm. Begrepp som humankapital, intellektuellt kapital samt personalekonomiska beräkningar, behandlas.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Antagen till Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp, vid Högskolan i Gävle.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)