Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

FAQ

Här hittar du svar på dina frågor om vfu för sjuksköterskeporgrammet.

Vad är verksamhetsförlagd utbildning?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att studenter får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

Verksamhetsförlagd utbildning ingår i tre av programmets kurser. Dessutom ingår fältstudier inom olika verksamhetsområden. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och olika vårdverksamheter inom Region Gävleborg, kommunerna i Gävleborgs län och inom privat verksamhet i länet. Om du går en studieortsbaserad utbildning med studieort Norrtälje så har du din VFU i Norrtälje Kommun.

Handledning säkerställer kvalitet under verksamhetsförlagd utbildning. En pedagogisk modell som mer och mer tillämpas innebär att studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande eller peerlearning. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

När i programmet ligger den verksamhetsförlagda utbildningen?

Termin 2: Verksamhetsförlagd utbildning sker på något av sjukhusen som är knutna till HiG, det vill säga Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Norrtälje och i Sandviken, under 6 veckor och inom antingen medicinsk eller kirurgisk verksamhet.

Till medicinsk verksamhet räknas t.ex. hjärtavdelning, strokeavdelning och lungavdelning. Till kirurgisk verksamhet räknas t.ex. kirurgavdelning och ortopedavdelning. Utbildningstiden är ca 30 timmar/vecka beroende på hur handledaren arbetar. Du kommer vanligtvis att gå dagar, kvällar och helger det vill säga följa handledarens schema.

Termin 4: Här kommer 15 veckor verksamhetsförlagd
utbildning uppdelad på olika verksamhetsområden. Det är 5 veckor på särskilt boende för äldre (vård och omsorg av äldre), 5 veckor inom
hemsjukvård/primärvård (hälsocentral/vårdcentral) och 5 veckor inom psykiatrisk verksamhet antingen på slutenvård på sjukhuset eller i någon öppen psykiatrisk verksamhet. Utbildningstiden är 30 timmar/veckan.


Termin 6: Här ingår 8 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom medicinsk eller kirurgisk verksamhet på något av våra sjukhus. Utbildningstiden är 30 timmar i veckan. Här går du också både dagar, kvällar och helger.

Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

Campusbaserad utbildning: De studenter som börjar sin sjuksköterske- utbildning på höstterminen går en campusbaserad utbildning som innebär att den största delen av den teoretiska utbildningen sker på Campus Gävle, dvs. på Högskolan i Gävle. Det innebär också att oavsett var du bor så kan du få göra din verksamhetsförlagda utbildning var som helst i Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland). Länet är stort, och du kan t.ex. få göra din verksamhetsförlagda utbildning i norra Hälsingland fast du bor i Gävle. Vi försöker alltid att placera studenter så rättvist det går och det innebär att du kanske måste resa till 2-3 placeringar utanför Gävle under utbildningen.

Studieortsbaserad utbildning: De studenter som börjar sin juksköterske utbildning på vårterminen går en studieortsbaserad utbildning där studieorterna är Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Norrtälje. Det innebär också att du har den största delen av din verksamhetsförlagda utbildning på den studieort där du är antagen, men ibland kan det hända att du har din verksamhetsförlagda utbildning på annan ort än studieorten.

Högskolan i Gävle har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheten. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin beroende på omständigheter inom de olika organisationerna som vi på Högskolan i Gävle interåder över.

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning utanför Gävleborgs län?

All verksamhetsförlagd utbildning ska ske inom Gävleborgs Län på platser som du får tilldelad av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Gävle. Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din verksamhetsförlagda utbildning utanför länet. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det.

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildning utomlands?

Itermin 4 finns möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning i något av våra grannländer Finland (inkl. Åland), Norge eller Danmark. Högskolan i Gävle ingår i ett nätverk vilket garanterar att studenten får god kvalitéti sin verksamhetsförlagda utbildning.

Kan jag få ersättning för boende och resor?

Det utgår ingen ersättning för boende och resor i samband med vfu, det är något du får bekosta själv. Det enda du kan få ersättning för är att om du t.ex. bor i Gävle och har fått din placering på en hälsocentral på en liten ort i Hälsingland där det inte finns någon möjlighet i till boende utan du måste söka boende på annan ort, då kan du få ersättning för bussresor mellan den orten och din vfu-placering.

Är jag försäkrad under vfu-tiden?

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Med skoltid avses

  • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än Högskolan
  • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi
  • Tid då studenten vistas på en vfu-plats
Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort

Om du uppfyller något av nedanstående kriterier har du möjlighet att ansöka om förtur till placeringsort. OBS! Gäller bara i Gävleborg. Det är inte möjligt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför länet.

  • Ensamstående förälder med hemmavarande barn under 12 år. Intyg från Folkbokföringsregistret fordras.
  • Egen eller nära anhörigs sjukdom som kräver vård eller behandling, aktuellt läkarintyg fordras.
Hur ordnar jag boende på studieorten?

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu så har vi några tips här:

Även på Facebook och Blocket kan det finnas rum/lägenheter.

Du måste ordna ditt boende själv.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)