Studentprojekt

Projektarbeten ingår som moment i många kurser på Samhällsplanerarprogrammet. Ibland sker de i samarbete med företag eller som moment i en kurs. Nedan kan du se några projekt som studenter har gjort.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Fysisk planering

Översiktsplanering

Studenterna ska utifrån plan-och bygglagen skapa ett plandokument för översiktsplanering.
(Kristin Kensby och Helen Snaar)

Fysisk detaljplanering


Studenterna skapar en detaljplan enligt plan- och bygglagen.
(Markus Berggren och Magnus Bisi)

Geografisk informationsteknik

Geografisk informationsteknik I

Studenterna gör en karta över en del av Gävle utifrån ett ortofoto. Kartan görs i programmet ArcMap. Kartan nedan är gjord av student Stefan Spånberg.

GIT in Land Management och GIS raster/vektor

Studenterna genomför en GIS-analys för att ta reda på var den fiktiva fågelarten smyggök trivs utifrån ett antal kriterier (med tillhörande vikter) och en karta över ett område.

Kriterier

Smyggöken...

  • Trivs högt upp i terrängen
  • Trivs i skog, och föredrar lövskog framför barrskog
  • Vill vara nära bebyggelse och nära vatten
  • Är ingen sjöfågel och finns därmed inte i vatten

(Eric Bergström och Rickard Hallengren)

Remote Sensing and GIS Analysis in Land Management

Multikriterieanalys användes för att lokalisera bästa platsen för nya jordbruk i Ulan Bator, Mongoliet.

Kartografi

Studenterna gör en karta över en ö någonstans i Sverige utifrån ett flygfoto. Kartan görs i programmet OCAD.

Geovisualisering i byggd miljö

Uppgiften går ut på att göra en 3D-visualisering över stadsbiblioteket i Gävle, samt att föreslå hur en utbyggnad av biblioteket skulle kunna se ut. Studenterna får en 3D-modell över Gävle, där husen består av "boxar". Dessa boxar textureras med fotografier för att skapa en realistisk modell.
Till vänster visas tillhandahållen grundmodell med terrängmodell. Till höger syns grundmodellen med enbart byggnader. I bilden nedan visas förslag till utbyggnad av bibliotek från studenterna Camilla Ekström och Maria Olsson.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)