Efter studierna

Det här är programmet för dig som vill jobba med:

... samhällsplanering

Som samhällsplanerare kommer du att gestalta, rita, analysera, utreda och planera för olika användning av stadsrummet.


... fysisk planering

Planering av bostäder i attraktiva lägen, handelsområden och servicefunktioner i samhället, där du som samhällsplanerare i detalj kan medverka kring planeringen och strategierna för det framtida stadsbyggandet.

 

... CAD, visualisering och gestaltning

CAD-ritningar och framställning av kartor för stadsbyggandet kommer du som samhällsplanerare använda som planunderlag och som kommunikation med invånare och politikerna. Design och kreativitet blir även viktigare instrument för att förändra samhället.

 

 

... stadsrummet

I dagens städer ställs många av vår tids största utmaningar på sin spets. Olika intressen, ekonomiska, sociala och ekologiska, måste samverka för att staden ska fungera och analysera hur medborgare skapar sin identitet i sin stadsdel eller som samhällsplanerare vad den fysiska utformningen av ett torg betyder för invånarnas användning av platsen.

 

 

... regional utveckling och infrastruktur

Regionala samarbetsprojekt och infrastruktursatsningar är idag en viktig fråga för att skapa hållbara samhällen och samtidigt bidra till ekonomisk och social utveckling. Den regionala nivån inom samhällsplaneringen har ökat under de senaste decennierna och kommer sannolikt att vara avgörande i framtiden för såväl storstäder med hög tillväxt som glesbygden.

... risker/analyser

Översvämningsrisker utgör en växande problematik för kommunerna där samhällsplanerare behövs som kan hantera digital data för kartering och gestaltning men också kan bedöma naturens nycker som risker för den enskilda husägarens säkerhet.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)