Herobild

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Delta i planering av ett framtida bostadsområde eller lägg upp strategierna för en förnyelse av stadens centrum.

Gestalta planer och utveckla städer

Om detta låter spännande, är Samhällsplanerarprogrammet ett självklart val för dig! Du får lära dig att handlägga översiktsplaner och detaljplaner, utföra samhällsstrategisk planering, gestalta och visualisera dina idéer digitalt, och använda geografiska informationssystem (GIS) som analysverktyg. Du studerar även städernas, landsbygdens och naturens utveckling vilket ger dig en god vetenskaplig grund som du sedan kan tillämpa i aktuella praktiska exempel.

Planera för en framtid i Sverige eller utomlands

Efter utbildningen har du gott om möjliga karriärvägar. Samhällsplanerare efterfrågas av samhällsbyggnadskontor på kommuner, länsstyrelser, myndigheter så som Boverket och Trafikverket, samt konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn både i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder även möjlighet att välja till en praktikkurs inom samhällsplanering. Detta gör att du som student får komma ut på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida yrkesroll. Detta är en mycket populär kurs som ofta leder till en anställning.

Vi har ett väl etablerat utbytesprogram med Thompson Rivers University i Kanada och med Southern Illinois University i USA om du vill läsa utomlands under din utbildning. Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare kan du studera vidare på masternivå inom samhällsplanering, GIS eller geografi i Sverige och i övriga Europa.

Frivillig praktikkurs på 7,5 hp

Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle erbjuder en frivillig tio veckors praktikperiod som en del av utbildningen. Praktikens syfte är att studenten ska få möjlighet att prova på att arbeta som samhällsplanerare och därigenom få en större inblick i sitt framtida yrkesliv.

Vi ser det som självklart att det finns ett nära samarbete mellan akademin, företag och myndigheter och att detta samarbete gynnar alla inblandade. Framförallt ger praktiken studenterna viktiga erfarenheter och ibland också ett första steg ut på arbetsmarknaden.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2019
Normal
2019 - 2022
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19123
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)