Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik? Personal- och arbetslivs­programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

Om utbildningen

PA-programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt förbereder dig för arbete som personalvetare. Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Observera att PA-programmet är under revidering och att fr.o.m. HT-21 kommer förmodligen en ny utbildningsplan att gälla.

Följande beskrivning gäller preliminärt för programmets innehåll fr.o.m. HT-21:
Utbildningen består av sex temaområden där varje tema om­fattar cirka 30 högskolepoäng. Dessa huvud­teman avspeglar på olika sätt områdena individ, organisation och arbetsliv:

Tema 1. Psykologiska grunder
Tema 2. Juridik och företagsekonomi med arbetslivsprofil
Tema 3. Psykologiska metoder och arbetsliv
Tema 4. Hållbart arbetsliv
Tema 5. Personalvetenskapliga tillämpningsområden
Tema 6. Vetenskapligt arbete

Tema 1 introducerar dig till utbildningen och yrkesområdet, ger dig grundläggande kunskaper om psykologiska teorier samt behandlar individen med koppling till personal- och arbetslivsfrågor.
Tema 2 och 5 ger dig en grundläggande kunskap i arbetsrätt och företags- och personalekonomi och under tema 5 ges även kursen HR-arbete på strategisk och operativ nivå. Under tema 3 ingår kurserna Psykologiska forskningsmetoder och Personlighet och arbetspsykologisk testning. Temat Hållbart arbetsliv behandlar sociologi, ledarskap och kommunikation samt arbetsmiljö och hälsa. Under tema 6 ges metodkunskaper och möjlighet till fördjupade och tillämpade studier av personalarbetets innehåll. Temat avslutas med ett vetenskapligt examensarbete inom det personal- och arbetsvetenskapliga området.

PA-programmet startar en gång per år, under höstterminen.

Observera att PA-programmet är under revidering och att fr.o.m. HT-21 kommer förmodligen en ny utbildningsplan att gälla.

Efter utbildningen

Behovet av utbildad personal som ansvarar för personalfrågor inom offentlig och privat verksamhet ökar. Som personalvetare kan du bl.a. arbeta med rekrytering, personalplanering, löne- och förhandlingsfrågor, arbetsmiljö och information, personalutbildning och personal- och organisationsutveckling på en chefs- eller mellanchefsnivå.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 54
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19806
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)