Utbildningen och FN:s globala mål

Ingress

Miljöingenjörsprogrammet och de globala målen

Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion. Utbildningen vilar på miljöteknisk grund vilken omfattar produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar och detta ger dig stor möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Vatten är en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Du lär dig om hur miljöanpassad teknik kan bidra till förbättrad vattenkvalitet och avloppsrening samt ökad återanvändning.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Du lär dig, utifrån system- och miljöaspekter, om olika typer av förnybar energi samt med ingenjörsfärdigheter som modellering, optimering och simulering att visualisera hur system bidrar till att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Du lär dig kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära lösningar, produkter och tjänster för en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-03-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)