Herobild

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skolrelevanta ämnen och har tankar på att bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Flera möjligheter

Efter utbildningen kan du antingen undervisa som ämneslärare i gymnasiet eller i grundskolans årskurs 7-9. För att få undervisa på gymnasiet krävs minst 120 hp i ett ämne och för att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 krävs minst 90 hp i ett ämne.

Vid Högskolan i Gävle kan du söka till KPU om du har ett eller flera av följande ämnen: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik.

Observera följande:

  • Om Naturkunskap är det enda ämnet krävs 120 hp eftersom det ämnet endast ges på gymnasiet och det krävs alltid 120 hp i minst ett ämne för att du ska kunna ta ut en examen mot gymnasiet.
  • Om Svenska ingår i kombination med ett annat ämne måste ämnet Svenska alltid omfatta 120 hp för att du ska kunna ta ut en examen mot gymnasiet.

Distansstudier

Programmet ges på distans och helfart. Distans i det här fallet innebär att det är 4-6 träffar på högskolan per termin, där också examinationen sker.

Goda framtidsutsikter

Behovet av lärare skiftar beroende på region, ort och ämne. Just nu är det god tillgång på lärare i historia och samhällskunskap medan det är balans eller brist i andra ämnen. Under de närmaste åren går ett stort antal lärare i pension. Därför bedöms arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen vara god.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Behörig att antas till programmet är den som har - minst 90 hp i något av följande ämnen: Biologi, Engelska, Fysik, Företagsekonomi, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik - varav minst 15 hp är ett självständigt arbete (examensarbete) Ämnesstudierna måste vara helt avslutade för att man ska kunna antas till programmet

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)