FAQ

Campus

Hur ofta i Gävle?

3-5 dagar i veckan.

Studietakt?

Välj själv! 50% - 100%.

Tentor?

Ca hälften av kurserna har skriftlig salstentamen; övriga har examination via Internet/Blackboard.

Var kan jag skriva salstentor?

I Gävle.

Internetstöd?

Ja, Blackboard, Studentportal.

Söka kurser inom programmet?

Ja, anmälan till kurser inför varje termin.

Antagning?

Höst- och vårtermin (från H13: 60 platser/antagn.).

Behörighet?

Område 4, MaC (3b/c), EnB och ShA.

Distans

Hur ofta i Gävle?

Inte alls! (utom vid uppsatstermin åk 3).

Studietakt?

Välj själv! 50% - 100%.

Tentor?

Ca hälften av kurserna har skriftlig salstentamen; övriga har examination via Internet/Blackboard.

Var kan jag skriva salstentor?

I Gävle eller vid lärcentrum/högskola nära där du bor.

Grupparbeten?

Ja, oftast får du själv bilda grupp.

Söka kurser inom programmet?

Ja, anmälan till kurser inför varje termin.

Antagning?

Höst- och vårtermin (från H13: 60 platser/antagn.).

Behörighet?

Område 4, MaC (3b/c), EnB och ShA.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)