Bastermin 31.5 fup

Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Basterminen läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

Om utbildningen

Undervisningen på Basterminen är upplagd på samma sätt som på högskoleprogrammen med föreläsningar i stor grupp och med lektioner, laborationer och seminarier i mindre grupper. På Basterminen får du prova på grupparbeten, projektarbeten, studiebesök och tentamina. Ämnena läser du parallellt. På Högskolan i Gävle läser alla studerande på Basterminen samma ämnen.

Efter utbildningen

Godkänt resultat på Basterminen ger dig följande läsår en plats på ett högskoleingenjörs- eller civilingenjörsingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle.

Platsen gäller på ett av följande högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram:
- Automationsingenjör (Co-op) 180
- Byggnadsingenjör 180 hp
- Dataingenjör 180 hp
- Elektroingenjör (Co-op) 180 hp
- Ekonomiingenjör 180 hp
- Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
- Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
- Miljöingenjör (Co-op) 180 hp
- Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp
- Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

Examen

  • Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Fysik A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Fysik 1a / 1b1+1b2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)