Utbildningens utformning

Programmet innefattar två års heltidsstudier förlagda över 4 år (50% studietakt) och leder till en masterexamen i arbetshälsovetenskap. Det finns även möjlighet att avsluta efter halva tiden och ta ut en magisterexamen. Studieformen är distans men innefattar även 3 kursträffar per termin (2—3 dagar vardera) på campus i Gävle.
Under utbildningens första del läser du kurser med fokus på komplexiteten bakom hälsa i arbetslivet och en metodkurs. Kurserna anpassas delvis för att stärka områden du inte har med dig från din kandidatexamen.
Andra delen av utbildningen består av fördjupande kurser inom antingen organisations- eller individperspektiv på arbetshälsa och avslutas med ett examensarbete.
Schematisk bild över programmets uppbyggnad.

Fig) Kurser inom programmet

Forskningsnära studier

Hälsofrämjande arbetsliv är en av två forskningsprofiler vid Högskolan i Gävle. Inom profilen finns bland annat ett nationellt forskningscentrum Kroppen i arbete -från problem till potential, som med långsiktigt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) bedriver forskning kring belastningsrelaterad hälsa och ohälsa i arbetslivet. Läs mer på www.hig.se/cbf.
Eftersom masterprogrammet är knutet till forskningsprofilen och FAS-centret kommer du som student att få en nära kontakt med forskare inom arbetshälsoområdet.

Ditt examensarbete kan även på ett naturligt sätt genomföras inom forskningsprojekt i den internationella frontlinjen.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)