Masterprogram i Miljöpsykologi 120 hp

Miljöpsykologi handlar om samspelet mellan människa och miljö. Masterprogrammet i miljöpsykologi ger dig färdigheter och förmågor som är nödvändiga för att kunna beskriva, förstå och att vetenskapligt studera detta samspel.

Om utbildningen

Tycker du att examensarbetet var höjdpunkten under studietiden? Har du gått en ingenjörsutbildning och vill bredda dig mot beteendevetenskap? Eller vill du helt enkelt bara spetsa din kompetens mot miljöaspekter? Då är masterutbildningen i miljöpsykologi programmet för dig! Vi ger dig en vetenskaplig utbildning, du lär dig forskningsmetodik och erbjuds avancerad forskarhandledning så att ditt examensarbete håller hög vetenskaplig nivå. Vår målsättning är att du ska få möjlighet att presentera ditt examensarbete på en vetenskaplig konferens efter utbildningen.

Miljöpsykologi handlar om samspelet mellan människa och miljö. Miljöpsykologin vid Högskolan i Gävle tar sin utgångspunkt i kognitionspsykologi och är i huvudsak inriktad mot att studera effekter av den omedelbara miljön (ljud, akustik, luftkvalitet, etc.) på människans kognitiva förmågor (minne, uppmärksamhet, problemlösning, etc.), särskilt i klassrums- och kontorsmiljöer.

Under den första terminen får du en allmän orientering i miljöpsykologins områden där vi lägger tonvikten vid hur olika aspekter av arbets-, skol- och bostadsmiljön påverkar människor, och vid teknisk psykologi (t.ex. användarvänlighet och risker i datorsystem, maskiner och apparater). Under programmets senare delar utbildas du i forskningsmetodik och skriver uppsatser. Friheten i valet av uppsatsämne är stort och programmet vänder sig till alla med grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. Det spelar ingen roll om du är personalvetare, trädgårdsmästare, sjuksköterska eller ingenjör i grunden, miljöpsykologi är relevant inom alla yrken och akademiska discipliner.

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning är du väl förberedd för en forskarutbildning i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Du är även väl rustad för att arbeta med kvalificerat utrednings- och analysarbete, uppgifter som är vanligt förekommande i offentliga och privata organisationer och/eller som egen företagare.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)