Herobild

Masterprogram i Miljöpsykologi 120 hp

Många faktorer påverkar hur väl vi kan behålla fokus i olika situationer. Masterutbildningen i Miljöpsykologi vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och känner att du vill fördjupa dig i miljöpsykologins spännande värld.

Var tyst så att jag kan tänka klart!

Känns kommentaren igen? Det är inte bara ljud utan även torr luft, dålig akustik och för kalla eller för varma miljöer som påverkar din inlärningsförmåga och ditt minne.

Hög vetenskaplig nivå

Vi satsar på att du ska få presentera ditt examensarbete på en vetenskaplig konferens efter utbildningen. Därför får du en rejäl dos forskningsmetodik och erbjuds avancerad forskarhandledning så att ditt examensarbete håller hög vetenskaplig nivå.   

Forskarutbildning eller utredningsarbete

Efter utbildningen är du väl förberedd för forskarutbildning i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Du är även väl rustad för att arbeta med kvalificerat utrednings- och analysarbete.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Josefin Holmgren Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-05-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)