Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också viktiga inslag i utbildningen.

Strategier och metoder för hela leverantörskedjan

I dag har effektiva logistiksystem och strategisk styrning en alltmer viktig roll för lyckade affärer. Produktutveckling och leverantörssamverkan är några processer som är viktiga för långsiktigt konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Det är bland annat dessa processer du kommer att fördjupa dina kunskaper inom.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet förbereder dig för forskarstudier.

Sista ansökningsdag 15 januari via admisssion.se

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra anmälningsdatum. Master Programme in Management of Logistics and Innovation är ett sådant program och har sista ansökningsdag 15 januari och ansökan gör du på admission.se.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp - 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp. Engelska 6.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19710
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19701
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan öppnar senast en månad före sista anmälningsdag. För exakta datum se antagning.se: Viktiga datum

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)