Kurser inom programmet

Programnamn

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Advanced Financial Management 7.5 hp
Område Företagsekonomi

The course provides an up-to-date coverage of research, issues, problems, and opportunities concerning international finance that are of importance for multinational firms. The student will learn tools of analysis in order to understand, analyse and deal with possibilities, costs and risks in an international setting.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Handelsrätt II: Bolags- och obeståndsrätt 15 hp

Kursen är en fördjupning inom det handelsrättsliga området med regler som har betydelse för revisorsfunktionen. Tyngdpunkten ligger på associationsrätt, krediträtt, konkurs och obestånd, förmögenhetsbrott samt revisorns rättsliga ställning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)