Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd så finns det möjlighet att få en anpassad tentamen. Exempel på stöd kan vara förlängd tentamenstid eller att få skriva tentamen i en mindre sal.

Beslut om pedagogiskt stöd

För att ha rätt till en anpassad tentamen krävs att du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd. Du ansöker om pedagogiskt stöd via det nationella systemet Nais. Beslut om pedagogiskt stöd utfärdas sedan av Högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Klicka på länken nedan för att ansöka om pedagogiskt stöd. Om du redan har fått ett beslut om pedagogiskt stöd kan du gå vidare och läsa under steg 1, 2 och 3.

Ansök om att få ett beslut om pedagogiskt stöd

1. När du påbörjar en kurs

När du börjar en ny kurs ansvarar du själv för att i god tid ta kontakt med den som är examinator för kursen för att diskutera din examination. Ta gärna kontakt och visa ditt "Beslut om pedagogiskt stöd" redan vid kursstarten.

2. Inför att du ska skriva din första tentamen på kursen

Innan du ska skriva din första tentamen fyller du i samråd med examinatorn i blanketten "Beslut om anpassad tentamen", som du sedan ska lämna till Studentcentrum i hus 22. Tentamensfunktionen på Högskolan ansvarar för anpassningar av din tentamen eller omtentamen.

Lämna in blanketten senast tre veckor före tentamensdagen. Du kan också skanna in blanketten och skicka den per e-post till studentcentrum@hig.se.

Beslut om anpassad tentamen (blankett)

3. Anmäl dig till tentamen eller omtentamen

Anmäl dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdagen. För att du ska kunna få det stöd du behöver krävs att du har anmält dig i tid.

Om det gäller en salstentamen får du ett mejl från Studentcentrum cirka en vecka före tentamensdagen med information om vilken sal tentamen ska vara i.

Vad händer om du lämnar in blanketten för sent?

Om du lämnar in blanketten för sent kan vi inte garantera att du hinner få det stöd du behöver under tentamen.

Hur länge gäller blanketten?

Du behöver bara lämna in en blankett per kurs, även om kursen har flera tentor. Du behöver inte lämna in blanketten en gång till, om du ska skriva en omtentamen.

Blanketten gäller under din studietid vid Högskolan i Gävle.

För dig som läser på distans

Om du läser på distans och ska skriva din tentamen på ett studiecentrum, kontakta då studiecentrumet senast tre veckor före tentamensdagen. Lämna in blanketten, "Beslut om anpassad tentamen", tillsammans med information om ditt namn, kursens namn och tentamensdatum.

Har du frågor om anpassad tentamen?

Om du har frågor om anpassad tentamen är du välkommen att kontakta oss på studentcentrum@hig.se.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)