Akademin för hälsa och arbetsliv

Akademiledning

Titel

 

Namn

E-post

Telefon

Akademichef

Akademin för hälsa och arbetsliv

Annika Strömberg

asg@hig.se

026-648653

Avdelningschef

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Åsa Vidman

asavin@hig.se

026-64 88 34

Avdelningschef

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Anne-Sofie Hiswåls

ahl@hig.se

026-64 50 96

Avdelningschef

Avdelningen för socialt arbetet och psykologi

Josefin Westerberg Jacobson

jonwen@hig.se

026-64 82 33

Akademisamordnare

Akademin för hälsa och arbetsliv

Lena Sirberg

leasig@hig.se

070-6678201

                   

 Utbildningsledare

Program

Namn

E-post

Telefon

Hälsopedagogiska programmet, Folkhälsostrateg

Bodil Zacharoff

bzf@hig.se

026-
64 85 34

bitr.Arbetshälsovetenskap

Fredrik Hellström

fhm@hig.se

073-461 83 48

bitr.Biologi

Christina Hultgren

chn@hig.se

026-
64 87 51

Sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, idrottsvetenskapliga programmet

Marit Silén

marit.silen@hig.se

070-713 89 12

bitr. sjuksköterskeprogrammet

Anita Nyström

ananym@hig.se

026-
64 82 90

bitr. specialistsjuksköterskeutbildning

Annica Ernesäter

anaerr@hig.se

026-
64 84 04

bitr.Sjuksköterskeprogrammet i Kina

Mikaela Willmer

Annakarin Olsson

miawir@hig.se

annoln@hig.se

 

026-648177

073-583 44 72

bitr. idrottsvetenskap

 Lena Svennberg

lsb@hig.se

026-648417

Socionomprogrammet, Masterprogram i socialt arbete, Kandidatprogram i socialt

Marie Löhman


mln@hig.se

026-
64 82 63

bitr. kriminologi


Erik Häggström

erik.haggstrom@hig.se 

 026-648276

PA-programmet

Eva Boman

ebo@hig.se

026-
64 81 63

 

Ämnesansvariga

Ämnesområde

Namn

E-post

Telefon

Arbetshälsovetenskap

Fredrik Hellström

fhm@hig.se

073-461 83 48

Biologi

Nils Ryrholm

nils.ryrholm@hig.se

026-65 85 07

Folkhälsovetenskap

Gloria Macassa

glamaa@hig.se

026-64 82 28

Idrottsvetenskap

Göran Svedsäter

goran.svedsater@hig.se

026-64 84 17

Kriminologi

Jerzy Sarnecki

jerzy.sarnecki@hig.se


Medicinsk vetenskap

Lena Thunander-Sundbom

lts@hig.se

026-64 82 96

Psykologi

Johan Willander

johan.willander@hig.se

026-645081

Socialt arbete

Yvonne Sjöblom

yvesjm@hig.se

026-64 82 54

Vårdvetenskap

Annika Nilsson

ans@hig.se

026-64 82 82

 

Forskningsledare

Ämnesområde

Namn

E-post

Telefon

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap

Svend Erik Mathiassen

smn@hig.se

026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap

Maria Engström

maria.engstrom@hig.se

026-64 82 15


Socialt arbete

Yvonne Sjöblom

yvesjm@hig.se

026-64 82 54

Kansliet finns i hus 51, plan 2
Kansliets e-postadress: kurs-aha@hig.se

Under sommaren är kansliet stängt för besök v 28 - 31.
Kontakta oss istället via e-post: kurs-aha@hig.se eller högskolans växel telefon 026 - 64 85 00

Akademins kansli

Kontaktpersoner på AHA

Folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap (inklusive Master)

Biologi, Idrottsvetenskapliga programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Internationella socionomprogrammet

Hälsopedagiska programmet (nedlagt)

Lena

Hjelm

026-648871

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap Sjuksköterske­program­met

Jenny Bergström

026-648295

Socialt arbete/social omsorg, sociologi, psykologi och kriminologi – fristående kurser, Socionomprogrammet, Kandidatprogrammet i utredningskriminologi och Personal- och arbetslivsprogrammet.

Marie Åhrman

026-648238

 

 


 

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)