Allmänna datorsalar för studenter

För högskolans studenter finns ett antal datorsalar för självstudier. HiG-kortet gäller för tillträde till salarna.

Allmänna datorsalar finns i följande hus

I alla datorsalar finns Windows OS, Microsoft Office, webbläsare, PDF-läsare och utskriftsfunktion. Du kommer åt Remote Desktop från alla datorsalar.

Hus 11 plan 1 (källarplan)

  • 11:115
  • 11:116 (Grupprum 9 datorer, ej bokningsbar för lärare)
  • 11:117
  • 11:121
  • 11:122

Hus 31 plan 1 (källarplan)

  • 31:115
  • 31:116

Hus 51 plan 1 (källarplan)

  • 51:113 (Grupprum 6 datorer, ej bokningsbar för lärare)
  • 51:114
  • 51:115

Allmänna datorer finns även att tillgå i biblioteket.

Ej allmänna datorsalar

Det finns datorsalar avsedda för specifika kurser. Din lärare beställer tillträde dessa salar.

Fullständig programvarulista

I detta excel-ark finns en fullständig lista på programvaror som finns på
Remote Desktop och i datorsalar.
Länk till excel-ark

Datorsalar för studenter med funktionsnedsättning

Det finns även salar speciellt avsedda för studenter med funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Publicerad av: Carl-Gunnar Mårtensson Sidansvarig: Fredrika Nordahl Westin Sidan uppdaterades: 2018-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)