Examen

En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå genom dina studier. När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen måste du själv ansöka om den.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ska ansöka om examen hos det lärosäte där du har slutfört den sista kursen i din utbildning. Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler.

På Högskolan i Gävle gör du din ansökan direkt i ladok.

Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du skaffa ett Edu-id. Detta använder du sedan för att logga in i Ladok för att ansöka om examen. Istället för "University of Gävle" väljer du då "eduID" i listan över val av lärosäte för att identifiera dig när du loggar in.

Kontrollera dina uppgifter innan du ansöker

I examensbevis utfärdade av Högskolan i Gävle kan du bara ha med avslutade kurser, där du fått betyg på hela kursen. Sök inte examensbevis innan du har kontrollerat att du har fått det för alla dina kurser. Om du ansöker om examensbevis innan alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok kommer din ansökan med största sannolikhet att avslås.

Innan du ansöker om examensbevis behöver du:

  1. Kontrollera att alla kurser som du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Om någon kurs inte är slutrapporterad måste du kontakta din akademi och be dem åtgärda detta innan du ansöker om examensbevis.

  2. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer i Ladok. Du kan själv kontrollera dina kurser och personuppgifter i Ladok. Dina personuppgifter hämtas från Ladok när examensbeviset utfärdas, och kan inte ändras i efterhand. Kontrollera därför dina uppgifter och om något är fel kan du kontakta ladoksupport@hig.se om något är fel. Gör det innan du ansöker om ditt examensbevis.

Inkludera kurser från andra lärosäten i ditt examensbevis

Om du önskar inkludera kurser som lästs vid ett annat lärosäte i din examen utfärdad av Högskolan i Gävle behöver du ange vilka kurser och lärosäten det gäller i din ansökan, under "Meddelande till handläggare".

För ämneslärarexamen via KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning), ange vilka kurser, från vilka lärosäten och inom vilka ämnesområden - utöver de kurser du har studerat vid Högskolan i Gävle - som du önskar inkludera i din ansökan och ditt examensbevis.  

Högskolepoäng i examen

För examina enligt senaste examensordningen så måste varje examen utgöras av exakt antal högskolepoäng, det vill säga varken fler eller färre högskolepoäng än de tillåtna.

Vid ansökan om Magisterexamen och Masterexamen

Magisterexamen

Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen, Ekonomie magisterexamen, Medicine magisterexamen

När du ansöker om Magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över:

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen

När du ansöker om Teknologie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  • Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena Matematik eller Tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen

När du ansöker om Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  • Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.
  •  Tidigare studier inom huvudområdet Nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen

Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen, Ekonomie masterexamen

När du ansöker om Masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över: 

  •  Tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Examensbevisets innehåll

I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är på både svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året och beroende på hur just ditt ärende ser ut, men normalt är handläggningstiden sex till åtta veckor från att du lämnat in en komplett ansökan. Du kan följa handläggningen av din ansökan i Ladok.

Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller få förtur. Vi handlägger alla ansökningar så snabbt som möjligt. När examensbeviset är klart skickas det till dig per post, utifrån adressuppgifterna som finns i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra, din adress i Ladok.

Examina och huvudområden

Det finns ett antal olika typer av examina. Här nedan finns examensbeskrivningar för de examina som Högskolan i Gävle har rätt att utfärda samt en lista över Högskolans huvudområden.

Huvudområden för examen vid Högskolan i Gävle

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon 
026-64 85 00 (växel)

Telefontid
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00

Publicerad av: Jennie Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)