Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ praktikstipendium ger dig möjlighet att praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett annat europeiskt land, under eller efter din utbildning. På den här sidan hittar du information om hur du gör för att kunna åka på Erasmus+ praktikstipendium.

Vad är Erasmus+ praktikstipendium?

Erasmus+ praktikstipendium är en möjlighet att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan genom Erasmus+ praktisera på ett företag eller organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Du ansvarar själv för hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola. Du får ett stipendium för att praktisera en period på 2 till 12 månader. För att uppfylla kravet för stipendium måste en praktikperiod för en student var i minst 60 dagar. Du kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Alla kan ansöka om Erasmus+ praktik

För att kunna söka Erasmus+ praktikstipendium ska du:

  • vara student på Högskolan i Gävle eller något annat lärosäte i Sverige.
  • studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning.
  • ha ordnat en praktikplats som godkänts av Högskolan i Gävle (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de länder som ingår i Erasmus+

Praktiken behöver inte räknas in i din utbildning, utan du kan välja att göra praktiken utöver dina studier. Praktiken kan göras när som helst under året, vilket innebär att du kan även göra praktiken under sommaren. Det finns också möjlighet att genomföra praktiken inom ett år efter avslutad utbildning, så länge du inte har tagit ut din examen.

Du kan söka och beviljas Erasmusutbyte flera gånger. Du kan dock maximalt delta i totalt tolv månaders utbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå. Det vill säga tolv månader för kandidatnivå, tolv månader för masternivå och tolv månader för doktorandnivå.

Så här söker du Erasmus+ praktikstipendium

Praktikplatsen måste vara ordnad och godkänd av International Office/din akademi innan du gör din ansökan.

Så här ansöker du steg för steg


Kontakt
Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-10-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)