Rektors kansli

Rektors kansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor samt till Utbildnings- och forskningsnämnden.

I uppgifterna ingår bland annat att

Kontaktpersoner

Rektors sekreterare 

Linda Hofvenstam
Besöksadress: Rum 21:416 Oden (hus 21) Kungsbäcksvägen 47 Gävle
Telefon: (växel): 026-64 85 00 direkt 026 - 64 85 94
E-post: linda.hofvenstam@hig.se Fax: 026-64 86 86

Kvalitetssamordnare

Helena Johansson
Telefon: (växel): 026-64 85 00
Direkttelefon: 026- 64 82 67
E-post: helena.johansson@hig.se            


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Erika Rosen Sidan uppdaterades: 2018-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)