Föreningar inom Saco-S

Inom Saco-S finns 22 medlemsföreningar.

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK-förbundet
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Jusek
 • Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
 • Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • Lärarnas Riksförbund
 • Naturvetarna
 • Reservofficerarna
 • Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ
 • SRAT
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Farmacevtförbund
 • Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund

Kontakt till dessa förbund finns på Saco-S hemsida

Vid Högskolan i Gävle finns en SULF förening just för att SULF är den förening som alltid  är uppdaterad i aktuella högskolefrågor. De stöder oss medlemmar med utbildning, information och ombudsman.

Det är möjligt att vara dubbelansluten till SULF. Då är du fortfarande med i den förening som ligger din yrkesgrupp närmast men du får även del av högskoleaktuella frågor.

Dubbelanslut dig genom att gå in på www.sulf.se och länken "Bli medlem"

Välkommen!

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Lili Andre Sidan uppdaterades: 2016-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)