HGA ledningskansli

HGA ledningskanslis uppgifter är att

  • leda HiG:s gemensamma förvaltning
  • funktionsleda registratur och arkiv
  • samordna förvaltningens interna administration
  • handlägga administrativt stöd till förvaltningschef


Förvaltningsledningen

Maria Sörby

Förvaltningschef

Lena Jonsson

Sekreterare

Maria Aili Törmä

Arkivarie

Ann Scherdin

Registrator

Enhetens funktioner

 

Kontakt

Förvaltningschef
Maria Sörby 
Telefon: 026- 64 85 85  
E-post: forvaltningschef@hig.se
Arbetsrum: Oden, plan 2, rum 21:214

Registrator:
Telefon: 026-64 85 13
Fax: 026-64 86 86
E-post: registrator@hig.se

Besöksadress:
rum 21:217 hus Oden
Kungsbäcksvägen 47 Gävle

Postadress:
Högskolan i Gävle 801 76 Gävle

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Lena Jonsson Sidan uppdaterades: 2018-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)