Stöd och vägledning

Enheten ansvarar i första hand för att ge stöd till studenter i form av till exempel gruppverksamhet, stödsamtal, kompensatoriskt stöd samt vägledning. Vägledning ges även till presumtiva studenter.

Enheten ansvarar för att en god introduktion planeras och genomförs för nya studenter, oavsett form av utbildning. Enheten ansvarar för att tidigt ”fånga upp” studenter som av olika anledningar inte avslutar sina studier inom rimlig tid.

Kontakt

Satu Moberg, gruppledare

E-post: satu.moberg@hig.se
Telefon: 026-64 87 77

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)