Tentamenssamordning

Funktionsansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle ligger inom avdelningen för utbildningsstöd.

Tentamenssamordningen ansvarar för att:

 • samordna tentamenstillfällen
 • boka tentamenslokaler
 • genomföra skriftlig salstentamen i högskolans lokaler
 • anställa, arbetsleda och utbilda tentamensvärdar
 • tillhandahålla skrivpapper
 • tillse att högskolans tentamensföreskrifter följs inom organisationen
 • aktivt arbeta för att förhindra möjligheten till fusk i samband med tentamen
 • fördela tentamenskostnader samt fakturera akademierna och andra berörda som kan komma ifråga
 • fungera som funktionsansvarig för tentamen på annan ort samt utlämning av studenternas prov
 • hantera extern tentamen
 • hantera anpassad tentamen
Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 84 33
026-64 85 64

Telefontider
Nås säkrast förmiddagar. Övrig tid nås vi via e-post.

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)