Studiedokumentation - Ladok

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat (SFS 1993:100). Högskolan i Gävle använder Ladok för studiedokumentation.

Systemförvaltning

Avdelningen för utbildningsstöd ansvarar för förvaltningen av det lokala Ladoksystemet. I detta ingår löpande kontakt med den nationella förvaltningsorganisationen, driftcentralen och systemutvecklingen. I uppgifterna ingår även administration av systemet, registervård och registerkontroll, att utbilda användare och att informera om nyheter och ändringar i systemet med mera.

Studentens ingång till Ladok

Studenter kan nå Ladok och ändra aktuell adress, telefonnummer och e-post samt registrera sig på sina kurser, anmäla sig till tentamen, skapa intyg, ansöka om examen med mera via student.ladok.se.

Adressbeställningar från Ladok

Om du vill beställa listor från Ladok gör du det via vårt formulär för adressbeställning.

Formulär för adressbeställning i Ladok

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)