Schemaläggning

Funktionsansvaret för schemaläggning vid Högskolan i Gävle ligger inom avdelningen för utbildningsstöd. Högskolan använder systemet KronoX för schemaläggning av kurser samt för lokalbokning. Den större delen av schemaläggningen hanteras på akademierna och en mindre del hanteras av den högskolegemensamma administrationen.

Högskolans målsättning vid schemaläggning är att:

  • schema ska vara tillgängligt för studenterna i god tid före kursstart, dock senast två veckor före det första kurstillfället.
  • Högskolans undervisningslokaler ska användas på bästa sätt i såväl pedagogiskt som ekonomiskt avseende.
Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Lena Fernstedt Sidan uppdaterades: 2018-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)