Internationalisering för personal

Lärarutbyte

Lärare som vill åka på utbyte inom HiGs internationella nätverk har många möjligheter. De flesta av högskolans utbytesavtal för studenter gäller även lärare. Beroende på vilka utbytesavtal din akademi har finns möjlighet till utbyte inom olika program. HiG tar även emot utbyteslärare.

Lärarutbyte innebär att lärare undervisar en period vid ett annat universitet. Det finns inga krav på att utbytet ska vara ett byte av lärare samtidigt vilket gör att lärarna i utbytet kan träffas både "hemma" och "borta".

Framgångsrika utbyten kräver god planering. Därför bör planerna på lärarutbyte förankras i berörda ämnesgrupper i mycket god tid före utbytet. Stipendierna för lärarutbyte täcker inte alla kostnader och det är därför angeläget att akademichefen ger sitt godkännande eftersom kompletterande medel kan behövas.

Lärarutbyte är ett viktigt inslag i den internationella verksamheten. Inom HiG pågår förberedelser för att erfarenhet av lärarutbyte ska värderas som en akademisk och pedagogisk merit.

Utbytesprogrammen

Erasmus
Inom Erasmus finns många möjligheter för lärare och övrig personal att göra utbyte. Läs mer på intranätet: Erasmus, lärar- och personalutbyte

Linnaeus-Palme
Inom det SIDA-finansierade programmet Linnaeus-Palme finns möjlighet att vara utbyteslärare vid universitet eller högskola i ett utvecklingsland inom de samatbetsprojekt akademierna har.
Omfattning: minst tre veckor, högst åtta veckor, med ca 10 timmars undervisning per vecka inom den reguljära grundutbildningen (föreläsningar, lektioner, handledning)

Minor Field Studies, MFS
Ett stipendieprogram för studenter som även ger möjlighet för lärare att få stipendium för att göra kontaktresor i utvecklingsländer

Andra alternativ
Den som vill åka på lärarutbyte helt på egen hand, dvs utanför HiGs nätverk, kan undersöka andra möjligheter till finansiering t ex via STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning, eller Svenska institutet.

Internationella sekretariatet


Yvonne Mårtenson (deltid)
Telefon 026-64 89 32
Rum 22:317
Ansvarig för inkommande utbytesstudenter

Bojana Šimšić (deltid)
Telefon 026-64 89 95
Rum: 22:315
Ansvarig för Minor Field Studies och utresande utbytesstudenter

E-post
studentcentrum@hig.se

Drop in

Onsdag   12.00 - 14.00                       
Övriga tider efter överenskommelse

Kontakt

Publicerad av: Bojana Simsic Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)