Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket, KPU 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-40.

Kursnamn

 Perspektiv på läraryrket, KPU

Kurskod

UKG009

Anmälningskod

 13348

Ansvarig akademi

Akademin Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Silvia Edling

E-post: Silvia.Edling@hig.se

Tele: 076-858 77 47

Kursadministration

Sanna Maria Vesterinen

E-post: kurs-aue@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti – 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket!

Övergripande

Tre politiskt definierade uppdrag kan knytas till läraryrket idag: kunskapsuppdraget, socialisationsuppdraget och likabehandlingsuppdraget. Den här kursen riktar uppmärksamheten mot olika perspektiv som är viktiga att ta del av i relation till dessa tre uppdrag för att kunna förstå vad ert framtida yrke som lärare handlar om och vad som förväntas av er. Jag som är kursansvarig heter Silvia Edling och är lärare i didaktik på universitet/högskola, 1-7 lärare i svenska och so samt gymnasielärare i historia och engelska och har arbetat både i grundskolan och på gymnasiet. Du når mig lättast på e-posten silvia.edling@hig.se samt via kursens forum på det som kallas för �Blackboard

Viktiga datum

Kursen har följande innedagar som det är bra att ni bokar in så snart som möjligt:

Ons. 12/9 13:00-16.00, sal 31:530 Kursintroduktion [Innedag]

Tors. 13/9 9.00-15.00, sal 31:530 Föreläsningar/seminarium [Innedag]

Tis. 16/10 9.00-12.00 återkommer om sal seminarium/kursintroduktion [innedag]

Datum för Adobe Connect seminarier kommer meddelas i mitten av augusti.

Viktig förberedelse

OBS! Kursen startar v. 36 (3/9) vilket betyder att ni redan där behöver börja bearbeta kursens upplägg och innehåll. Inför den 12/8 behöver ni läsa in er på:

  1. Studiehandledning (där även kursplan finns) och examinationer som ligger ute på Blackboard (Bb)
  2. Läroplaner
  3. Lalander och Johansson (2012) och så mycket ni hinner i Lundgren mfl. (kap 1-4, 8-9)

...genomföra och börja transkribera:

  1. en intervju med en äldre människa (se instruktioner som ligger på Blackboard (Bb) under "innehåll" och "examinationer" : examination 1a)
  2. den 14/9 kl. 8:00 är det tänkt att ni laddar upp dessa utskrivna intervjuer på Blackboard (Bb) "Diskussionsforum" i de arbetslag som ni tillhör, den 14/9 innan 18:00 är det tänkt att ni skriver en sammanfattning på gruppens intervjuer - se instruktioner - på detta diskussionsforum. Arbetslag skapas under vårt första möte.

...börja samla och strukturera information till

  1. examination 1b (se instruktioner på Bb)

...se (frivilligt):

  1. Filmen Teaching and teaching, understanding and understanding på Bb samt (om ni hinner)
  2. Föreläsning Edling: En introduktion till läraryrket (Bb)
  3. Föreläsning: studieteknik

Seminarierna är via Adobe Connect. De fungerar som stöd för ert lärande. Samtliga texter i litteraturlistan behöver ni själva införskaffa. Endast styrdokument (läroplan, konvention, högskolelag, lärares yrkesetiska principer), Edling och Lund finns på Blackboard (Bb). Förbered gärna frågor om du undrar över något i relation till kursen.

Kommunikationssätt

Kommunikationen på kursen sker på våra innedagar, via mail, Adobe Connect och på diskussionsforum på Blackboard

 

 

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Sanna Maria Vesterinen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)