Välkommen till kursen Perspektiv på förskolläraryrket, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-50.

Kursnamn

Perspektiv på förskolläraryrket

Kurskod

UKG019

Anmälningskod

13338

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Annie Hammarberg

E-post: Annie.Hammarberg@hig.se

Tele: 026-648203

Kursadministration

Sanna Maria Vesterinen

E-post: kurs-AUE@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 Augusti – 2 September

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen avser framför allt att introducera två saker: vad förskolan är och hur den växt fram samt vad som utmärker förskollärararens yrke. Dessa två dimensioner kompletterar varandra. För att förstå vad en förskollärare gör behöver du förstå förskolan, och för att förstå förskolan behöver du förstå förskollärares uppdrag och deras erfarenheter.  

Kursstart
Kursen börjar mån. vecka 36 med egna studier genom att läsa Barnkonventionen samt att skriva en uppgift.  

Schemalagd undervisning vecka 36:
Ons. 5/9 kl. 9.00-12.00 i sal 31:520 Kursintroduktion
Ons. 5/9 kl. 13.00-16.00 sal 31:320  Grupparbete Barnkonventionen (obligatoriskt)
Tors. 6/9 kl. 13.00- 16.00 i Valhall  sal 41:204

Skrivuppgift
Skriv en A4-sida om hur du uppfattar förskolläraryrket. Ta med utskrivet på papper till kursintroduktionen. Lägg in uppgiften på Blackboard under fliken Studieuppgifter senast den 5 sept.

Läs
Inför grupparbetet den 5 sept. läser du Barnkonventionen och skriver ner de nio artiklar som du anser vara viktigast.

Förenta Nationerna. Konventionen om barns rättigheter. PDF se nedan.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short

Köp
Engdahl, I. & Ärleman-Hagsér, E. (Red.) (2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber AB. sidor: 287

Examinationsformer i kursen
- Examinerande seminarier (obligatorisk närvaro)
- Skriftliga inlämningsuppgifter
 
Studiegrupper
Du kommer att tillhöra en studiegrupp och indelningen i grupper sker vid kursintroduktionen. Tre grupparbeten kommer att göras i denna grupp.  Det är också meningen att grupperna ska ha en stödjande funktion.

Med vänlig hälsning
Annie Hammarberg

Kommunikationssätt

Information om kursen och eventuella ändringar i studiehandledning läggs ut på Blackboard. Det är studentens ansvar att aktivt följa den information och de uppdateringar som sker i kursen via Blackboard.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Mortimer Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)