Välkommen till kursen Pedagogiskt ledarskap - förhållningssätt och bemötande, 22,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-50.

Kursnamn

Pedagogiskt ledarskap - förhållningssätt och bemötande

Kurskod

UKG523

Anmälningskod

13330 

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Mikael Forsberg

E-post: Mikael.L.Forsberg@hig.se

Tele: 026-648556

Kursadministration

Sanna Maria Vesterinen

E-post: kurs-AUE@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 Augusti – 2 September

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen består av 15 veckor där första två veckorna introducerar dig till området pedagogiskt ledarskap – förhållningssätt och bemötande. Kursen delar består av föreläsningar, seminarier, workshops och möte med LLU inför din VFU-period. Dessa tillfällen förbereder dig för uppgifterna samt VFU-perioden.  

Därefter har du 10 veckors VFU där förväntningarna är att du ska ta ett större ansvar i din roll som lärare i fritidshem, i arbetslaget, i möten med föräldrar, mm. Under dessa veckor kommer även lärare från högskolan att göra VFU-besök med tre-partssamtal. Du kommer att samla in material, en enkät, för en examinerande uppgift i kursen.  

Veckorna efter VFU blir det uppföljning av VFU-period, en temadag (obligatorisk), arbete med skriftiga uppgifter samt ett examinerande tillfälle med gruppredovisning.  
I kursen behandlas ledarskap i fritidshem i relation till barn, grupp, kollegor, föräldrar och organisation. Kursen speglar ledarskap i fritidshem där etik- och moralfrågor kopplas med det pedagogiskt ledarskap.

Två examinerade skriftliga uppgifter samt ett examinerande gruppredovisning genomförs under kursen.

Kommunikationssätt

Högskolan i Gävles webbaserade system för hantering av kurser heter Blackboard. I Blackboard hittar du den information du behöver om kursen. I Blackboard lämnar du in kursuppgifter. Här hittar du också lärarnas kommentarer och bedömningar av kursuppgifterna i relation till kursmålen. I Blackboard finns verktyg som du kan använda för att föra dialog med dina kurskamrater, skapa gemensamma texter, etc.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Mortimer Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)