Välkommen till uppdragskursen Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 44-10.

Kursnamn

Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet, uppdragskurs

Kurskod

SLU000

Anmälningskod

12215

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Eva-Lena Stål

evastl@hig.se

073-595 76 32

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering i studentladok: vecka 43

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Eva-Lena Stål och jag kommer att vara kursansvarig och undervisande lärare på kursen Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet 7,5 hp som startar vecka 44. Kursen ges på distans och går på kvartsfart under hösten 2018 och fram till vecka 10 våren 2019. I kursen kommer vi att behandla frågor om språket och dess nyckelroll i skolframgång och hur lärare kan arbeta strategiskt för att möjliggöra flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.

Föreläsningar kommer att lämnas ut på lärplattformen Blackboard och seminarierna kommer att ske på Folkhögskolan i Bollnäs. Föreläsningarna kommer ni att få tillgång till i god tid innan seminarierna och föreläsningarna kan ses när som helst under kursens gång men i en given ordning enligt studiehandeledning. Under seminarierna kommer vi att problematisera och bearbeta innehållet i föreläsningarna, litteraturen och er lärarverksamhet. Det är också under seminarierna som ni förväntas vara aktiva och föra dialog med både mig, och med varandra. Alla seminarier kommer att vara examinerande.

Vår första träff är inplanerad till onsdagen den 31 oktober klockan 10,00-15,00 på Folkhögskolan i Bollnäs. Under denna träff kommer kursen att presenteras mer ingående. De veckor vi inte träffas ska ägnas åt att lyssna på föreläsningar och bearbeta dessa på olika sätt, läsa kurslitteraturen och genomföra inlämningsuppgifter. Jag kommer lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Blackboard.

När ni har registrerat er och därefter loggat in på Blackboard kommer ni att kunna se kursens Blackboardsida som ni klickar in er på (ISkolframgång i det flerspråkiga klassrummet 7,5 hp, Distans, HT18). Ni behöver alltså inte söka efter kursen utan den kommer att finnas tillgänglig efter er registrering i Studentportalen.

STUDIEHANDLEDNING

Kommunikationssätt

Föreläsningar kommer att lämnas ut på lärplattformen Blackboard och seminarierna kommer att ske på Folkhögskolan i Bollnäs

 

Schema över seminarier i kursen Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet (v.44 -H18) – v. 10 -V19)

En komplett studiehandledning med uppgiftsbeskrivning och examination kommer ut på BB innan kursen startar. Nedan anges det som förbereds inför den första träffen:

Onsdag 31 oktober kl 10,00-15,00 på Bollnäs Folkhögskola

Inför träffen vill jag att:

1. du skriver ner lite tankar och reflektioner om vad du vill få ut av kursen.

2. du beskriver din arbetssituation och tar med de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Vad undervisar du i för ämne? Hur genomförs undervisningen oftast? Hur ser en vanlig lektion ut för dig? Vad är viktigt i din undervisning och på dina lektioner för att du skall vara nöjd? Fokusera gärna på hur undervisningen sker. Vad händer i och/eller utanför ditt klassrum, och reflektera kring de språkliga och didaktiska utmaningar som du ofta upplever dig se.

3. du beskriver två utmaningar utifrån språkförmåga som du kan koppla med innehållet i dina kurser för elever med svenska som andraspråk.

Du skall alltså inte skriva något fördjupat utan mer reflektioner kring dessa frågeställningar.

Se till så att ditt namn framgår på dokumentet.

Ta med det nedskrivna till första träffen den 31 oktober.

Studiehandledning går igenom vid vår första träff där även läsanvisning och examinatiosnuppgifter tydliggörs.

Övriga seminarium sker enligt följande datum. Samtliga på Bollnäs Folkhögskola:

· 30 november kl 10,00-15,00

· 18 januari (2019) kl 10,00-15,00

· 15 februari (2019) kl 10,00-15,00

· Examination är fördelat på två dagar: 5 eller 6 mars (2019) kl 09,00-15,00 (observera tiden)

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-10-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)