Välkommen till kursen svenska språket 31-60 hp, distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfartunder vecka 36-23.

Kursnamn

Svenska språket 31-60 hp

Kurskod

SLG301

Anmälningskod

12213 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Helena Wistrand

helena.wistrand@hig.se

070-7426129

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 aug - 2 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema Fastslaget och komplett schema i en studiehandledning kommer att finnas på Blackboard senast två veckor före kursstart. 
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Den kurs som erbjuds under läsåret 18/19 är Svenska språket (31-60) 30 hp enligt den äldre kursplanen (SLG301 gällande från 2015-01-01, dvs. inte SLG308 som du som läser det här brevet har sökt och antagits till). Det beror på att vi räknar med att de flesta av er som har sökt och blivit antagna till kursen har läst Svenska språket (1-30) 30 hp vid Högskolan i Gävle, och har då redan läst en kurs i språkhistoria som i vår nya kursplan är flyttad till nivån 31-60. Kursplanen för den kurs som erbjuds
De olika kursmomenten i kursen (SLG301) är dessa:
- 0010 Språksociologi och tvåspråkighet 7,5 hp
- 0020 Språken i Norden 7,5 hp
- 0030 Ungas skrivande och skrivutveckling 7,5 hp
- 0040 Uppsats 7,5 hp


Höstterminen inleds med momentet Språken i Norden 7,5 hp med Helena Wistrand som lärare. Den första lektionen äger preliminärt rum måndagen den 3 september kl. 13-15, men fastslaget och komplett schema i en studiehandledning kommer att finnas på Blackboard senast två veckor före kursstart.


Litteraturlista för moment 0020 Språket i Norden finns i kursplanen för SLG301. Samtliga titlar utom två finns i skrivande stund att ladda ner som pdf-filer från Internet. De titlar som behöver införskaffas genom köp eller lån är Språktypologi och språksläktskap (Andersson 2001) och Nordens språk (red. Karker m.fl. 1997). Utöver litteraturen i litteraturlistan tänker jag mig att vi ska läsa ett par noveller på norska respektive danska, men dessa tillhandahålles av läraren.


Höstterminens andra moment blir Ungas skrivande och skrivutveckling 7,5 hp med Anna Kristoffersson som lärare. Schema till kursmomentet läggs ut på Blackboard två veckor innan kursmomentet startar.


Under vårterminen -19 följer kursens resterande två moment, med största sannolikhet i ordningen 0010 Språksociologi och tvåspråkighet 7,5 (lärare blir antagligen Ingrid Björk), 0040 Uppsats 7,5 hp (vilken eller vilka som kommer att undervisa på momentet meddelas i slutet av höstterminen).


Undervisningen på kursen kursen som helhet (30 hp) kommer att bedrivas via datorn och digitala mötesrum. Under kursen kommer du att behöva en dator med internetuppkoppling, ett headset (för att vi ska slippa rundgång), och en fungerande webbkamera till din dator. Undervisningen kommer att variera mellan föreläsningar och seminarier med din närvaro vid din dator, och förinspelade föreläsningar. Somliga av föreläsningarna och seminarierna med din närvaro kommer att spelas in, och information om detta ges av respektive lärare. Under examinerande seminarier är det ett krav att du har ett headset för att kunna samtala och en webbkamera för att synas.


Kursmomenten innehåller olika slags examinationer; skrivuppgifter, hemtentamina, salstentamina, examinerande seminarier, muntliga redovisningar och diskussioner i vår digitala lärplattform Blackboard är examinationsformer som kan förekomma i de olika kursmomenten.

Kommunikationssätt

Kommunikationen på kursen utanför schemalagd undervisningstid sker via Blackboard, e-post och i vissa fall telefon. Det verktyg som kommer att användas för undervisning genom webbmöten är Adobe Connect eller HiG:s nya programvara Zoom. Förinspelade föreläsningar kan exempelvis vara inspelade i Adobe Connect eller HiGPlay.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)