Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

Svenska som andraspråk 1-30

Kurskod

SLG012

Anmälningskod

12207

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Eva-Lena Stål (åter från semester vecka 33)

eva-lena.stal@hig.se

073-5957632

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti - 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Eva-Lena Stål och är kursansvarig lärare på kursen Svenska som andraspråk 1-30 hp som startar vecka 36 och går på halvfart under läsåret 2018-2019.

Det första delmomentet, Det flerspråkiga Sverige: kultur, skola och samhälle, pågår under v. 36–45. I denna kurs möter ni Anna Kristoffersson (anna.kristoffersson@hig.se). Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.

Det andra delmomentet under höstterminen, Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk, börjar v.46 och pågår till och med v.03 (-19). I detta moment träffar ni mig, Eva-Lena Stål. Momentet rör den svenska grammatiken utifrån syntaktisk, morfologisk och fonologisk terminologi med koppling till utmaningar som möter inlärare av svenska som andraspråk och dessutom diskuteras grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.

Under vårterminen 19 (v 04-23) följer sedan två nya delmoment: Andraspråksinlärning, 7,5 hp och kursen avslutas med delmoment Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk, 7,5 hp. Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget Adobe Connect, lärplattformen Blackboard samt via mejl och telefon. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta under seminarierna.

Vi använder Högskolans webbkonferensverktyg Adobe Connect Pro för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. Du tar del av föreläsningar (via Blackboard) som finns inspelade och genomför uppgifter och bearbetar och problematiserar frågeställningar vid seminarier via Adobe Connect. Vissa av dessa träffar är examinerande. Det kan också innebära att vissa uppgifter genomförs som grupparbete/pararbete. Mer information om det vid uppstart av kurs.

Distansstudier

Kursen går på halvfart och är en distanskurs. Studierna gör anspråk på ca 20 timmar/vecka. De veckor vi inte träffas ägnas tid åt inläsning av kurslitteratur och uppgifter i kursen. I år kommer också några av våra träffar att ske på plats på Högskolan i Gävle. I moment 1 sker dock inga fysiska träffar på Högskolan i Gävle. I moment 2 finns två inplanerade fysiska träffar. Se preliminärt schema. Alla föreläsningar kan ses i icke realtid men respektive föreläsning skall vara sedd innan seminarieträffarna som sker i realtid ia antingen Adobe Connect eller på plats i Gävle.

Examination

Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid kursstarten och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier och/eller på Blackboard samt godkänd skriftlig/muntlig examination.

Kursavslut – värdering

Efter varje kursmoment (delkurs) skriver du en kursvärdering som skickas till din e-post. När slutligen alla moment är avklarade skriver du en kursvärdering för hela kursen som helhet.

Din första uppgift på Blackboard (Bb)

Kursen har lockat många sökande och av bland annat den anledningen kommer här en liten uppgift som lämnas in före kursstart då du loggat in dig på Blackboardsidan. Din presentation gör du under ikonen "presentationer" på Blackboardsidan:

Berätta lite kort om dig själv, vem du är och varför du vill läsa kursen Svenska som andraspråk 1-30 hp. Du får gärna bifoga bild.

Skriv gärna direkt i forumet (inte som bifogad fil).

Vänligen, Eva-Lena Stål

 

Preliminärt schema över delmoment 1: Det flerspråkiga Sverige: kultur, skola och samhälle (v.36–45). Kan till viss del komma att justeras.

En komplett studiehandledning med uppgiftsbeskrivning, examination, vilken litteratur ni ska skaffa och betygskriterier kommer ut på BB innan kursen startar. Kurslitteraturen i kursplanen examineras i kursen. Det kan tillkomma någon extra litteratur/artikel och detta presenteras då vid kursstart. Vid era träffar med Anna Kristoffersson använder ni följande länk: https://connect.sunet.se/rt7e4x5w3x9c/

 

Datum/plats

Tid

Innehåll

v. 36, 4 september

Adobe Connect

15.00 – ca 16.30

Ni träffar Eva-Lena Stål 15.00 på följande länk denna första gång: https://connect.sunet.se/sva_1-30hp_ht/

Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v. 38 18 september

Adobe Connect

15.00-17.30

Lärmodul 1.

Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 40, 2 oktober

Adobe Connect

15.00-17.30

Lärmodul 2.

Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 42, 16 oktober

Adobe Connect

15.00-17.30

Lärmodul 3.

Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 43, 23 oktober

Obs! 16.00-18.00

Frågestund, återkoppling av kursinnehåll etc. Skriftlig tentamen 2/11–12/11.

2-12 november

 

Tentamen

 

 

Preliminärt Schema över delmoment 2: Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk (v.46–03)

Lärare: Eva-Lena Stål, eva-lenastal@hig.se,

En komplett studiehandledning med uppgiftsbeskrivning, examination, vilken litteratur som ni ska skaffa och betygskriterier kommer ut på BB innan delmomentet startar. Använd denna länk för att komma till seminarier i delmoment 2: https://connect.sunet.se/sva_1-30hp_ht/

Inför delmoment 2 är det bra att ha grundläggande kunskaper i svensk grammatik vad gäller ordklasser och satsstruktur. Läs gärna grundläggande grammatik, exempelvis Funktionell svensk grammatik, Maria Bolander (flera utgåvor finns) innan momentet startar.

Datum/plats

Tid

Innehåll

v. 46, 13 november

Adobe Connect

15.00- ca 17.00

Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v. 47, 20 november

Adobe Connect

15.00-17.30

Grundläggande svensk grammatik: mer information om läsanvisning ges längre fram

v. 48, 27 november

Adobe Connect

15.00-ca 17.30

Grundläggande svensk grammatik: mer information om läsanvisning ges längre fram

v. 49, 4 december

Träff på Högskolan

Sal: 31:329

10.00 – 15.00


Examinerande övningar, repetition och genomgångar, redovisningar. Mer information kring innehåll vid delmomentets start.

v.49, 5 december

Adobe Connect

Kl. 13:00-18:00

Alternativ: Examinerande övningar, repetition och redovisningar. Mer information kring innehåll vid delmomentets start.

v. 2, 8 januari

Adobe Connect

15:00 – ca 17:30

Övning, repetition, genomgång av tidigare hemtentamen.

v. 3, 15 januari

Träff på Högskolan
Sal: 31:329


10:00-15:00


Examinerande övningar, repetition och redovisningar. Mer information kring innehåll vid delmomentets start.

v. 3, 16 januari

Adobe Connect

13:00-18:00

Alternativ: Examinerande övningar, repetition och redovisningar. Mer information kring innehåll vid delmomentets start.

18-21 januari (23.59)

TILLFÄLLE 1

Anmälan krävs

Tentamen

15-18 februari (23.59)

TILLFÄLLE 2

Anmälan krävs

 

 

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)