Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 1-30 campus, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Svenska för ämneslärare 1-30 hp

Kurskod

SVG012

Anmälningskod

12203 campus

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Ingrid Björk

ingrid.bjork@hig.se

076-943 17 12

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 aug - 2 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Observera att de fyra kursmomenten inte följer efter varandra under terminen i samma ordning som i kursplanen, utan det är den ordningsföljd som anges nedan som gäller. Moment 3 och 4 läses parallellt på halvfart under andra halvan av terminen.
Moment 1 (v. 36–40): Introduktion till litteraturstudiet (7,5 hp). Lärare: Britt Johanne Farstad
Moment 2 (v. 41–45): Språklig variation i tal och skrift (7,5 hp): Lärare: Ingrid Björk.
Moment 3 (v. 46–03): Epik och didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen (7,5 hp). Lärare: meddelas senare
Moment 4 (v. 46–03): Svenska språkets struktur och utveckling (7,5 hp). Lärare: Anders Widbäck.
Du kommer att läsa på helfart, vilket innebär ca 40 timmars arbetsvecka hela terminen. Även om inte lika många timmar är schemalagda, kommer du alltså att behöva lägga ner så mycket tid för att klara dina studier väl.

Schemalagd undervisning sker oftast två gånger per vecka och passen varar oftast i två eller tre timmar per gång. Undervisningen består av en variation av föreläsningar, seminarier och övningar. Hela scheman för kursmoment 1–4 kommer att finnas tillgängliga i lokalbokningssystemet Krono-X senast två veckor innan respektive moment startar. Tänk på att om du ser schemalagda undervisningspass i Krono-X tidigare än två veckor före kursstart så bör du betrakta dem som preliminära, eftersom läraren kanske fortfarande håller på med sin planering och lokalbokning. Senast två veckor före kursstart läggs schemat även ut i Blackboard tillsammans med information om vilken litteratur du förväntas läsa inför respektive undervisningspass.

Du kommer också förväntas delta vid en eller två heldagar per kursmoment, vilka ofta genomförs tillsammans med de studenter som studerar på distans. Dessa dagar är examinerande och datumen kommer att framgå av respektive kursmoments schema. Under dessa dagar sker ofta gruppredovisningar inför lärare och övriga studenter. Sådana redovisningar kommer inte att kunna ersättas av skriftliga uppgifter. Vi vill se er framträda inför övriga studenter och oss lärare, eftersom det ingår i ämneslärarutbildningens mål att ”visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten”.

Övriga examinationer består av en kombination av skriftliga uppgifter under kursmomentens gång, obligatoriska seminarier, samt tentamen i respektive kursmoments slut. Mer information om examinationer ges av respektive lärare.

Kommunikationssätt

Under hela kursen kommer vi att kommunicera på flera sätt. Dels via information som läggs ut via Blackboard, dels via e-post. Därför är det av stor vikt att du ordnar din student-e-post snarast eftersom det är den adressen som ska användas för kommunikation med oss på HiG.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)