Välkommen till uppdragskursen modersmålsundervisning, 7,5 hp.

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Modersmålsundervisning (uppdragskurs)

Kurskod

SLU005

Anmälningskod

12214

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Eva.Lena Stål (semester t o m 12 aug)

E-post: eva-lena.stal@hig.se

Tel: 073 5957632

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 17 aug - 31 aug

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kronox

Kursupplägg

Kursupplägg

Jag heter Eva-Lena Stål och jag är kursansvarig och en av flera undervisande lärare på kursen Modersmålsundervisning, 7,5 hp som startar vecka 35. Kursen ges på distans med några träffar på Högskolan i Gävle och går på kvartsfart under höstterminen 2018. Kursen avslutas vecka 02 (-19). Om man inte kan närvara på de träffar vi har inplanerat i Gävle ges möjlighet att ses via vårt kommunikationsverktyg Adobe Connect.

I kursen kommer vi att behandla frågor kring flerspråkiga elevers möjligheter att lyckas i skolan där modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål kommer att vara centrala utgångspunkter. Kursen berör också tankar kring hur modersmålet kan ses som en resurs för hur elever lyckas i den svenska skolan. Kursen berör även digitala verktyg i fjärrundervisning som kan vara aktuell för modersmålsundervisning med långa fysiska avstånd.

Kursen är en distanskurs där föreläsningar och seminarium främst sker på nätet, via vårt kommunikationsverktyg Adobe Connect. Föreläsningar spelas i de flesta fall in och lämnas ut på lärplattformen Blackboard. Föreläsningarna kommer ni att få tillgång till i god tid innan seminarierna, och föreläsningarna kan ses när som helst under kursens gång. Under våra seminarium kommer vi att problematisera och bearbeta innehållet i föreläsningarna, litteraturen och er lärarverksamhet. Det är också under seminarierna som ni förväntas vara aktiva och föra dialog med oss lärare och med varandra. De veckor vi inte träffas ska ägnas åt att lyssna på föreläsningar och bearbeta dessa på olika sätt, läsa kurslitteraturen och genomföra inlämningsuppgifter. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Blackboard.

Vår första träff är inplanerad till onsdag den 29 augusti kl. 10,00-15,00 på Högskolan i Gävle (sal 31329) och då träffar ni mig, Eva-Lena Stål. Övriga lärare ser ni dels via inspelningar och via träffar längre fram i kursen. Under vår första träff presenteras kursen mer ingående. Inför denna första träff behöver ni ta med en bärbar dator och har era inloggningsuppgifter till lärplattformen Blackboard med er.

Om du inte kan närvara på Högskolan i Gävle ses vi via Adobe Connect den 30 augusti kl 09,30-12,00.

Länk till Adobe-connect-sidan (den 30 augusti och alla inplanerade träffar på distans med Eva-Lena): https://connect.sunet.se/slu005_ht18/

Inför alla våra träffar på nätet behöver du ha ett fungerande headset och webkamera av bra kvalitet. Tag gärna del av schema och läsanvisning som finns bifogad. Observera att det kan ske justeringar och tillägg av datum eller innehåll men på de stora hela gäller läsanvisningen.

När ni har registrerat er och därefter loggat in på Blackboard kommer ni att kunna se kursens Blackboardsida. Om du själv söker på Blackboard heter kurssidan:
Modersmålsundervisning 7,5 hp, Distans, HT18 SLU005. Där finns sedan mer information och Bb-sidan finns tillgänglig ca 1-2 veckor före kursstart.

Vi ses i i slutet på augusti!

Med vänliga hälsningar

Eva-Lena Stål

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)