Välkommen till kursen Sociologi 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36/2018-23/2019

Kursnamn

Sociologi 30 hp

Kurskod

SOG017

Anmälningskod

15201

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Maja Lilja

E-post: maja.lilja@hig.se 

Tel: 0707925041

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: kurs-aha@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti - 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema, se information under Kursupplägg
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Sociologi 30 hp HT18 går på halvfart över ett läsår, och består av 4 moment: Socialisation och socialpsykologi, Sociologisk samhällsteori, Samhällsvetenskaplig metod, samt Sociologisk tillämpning. (För beskrivning av de fyra momenten se kursplan för Sociologi 30 hp). Moment 1 och 2 ges under höstterminen (3/9 – 20/1). Varje moment examineras genom deltagande i seminarier samt en hemskrivning som läggs ut på Blackboard och lämnas in av dig via Blackboard.

Studierna sker huvudsakligen genom ett antal föreläsningar och seminarier som läggs ut eller genomförs med hjälp av internet. Emellertid innefattar kursen även ett antal träffar i Gävle där vissa seminarier är examinerande dvs förutsätter att du deltar i för att kunna få godkänt på momentet.

Här följer en kort översikt över kursens upplägg så att du kan planera din tid. Vänligen notera att upplägget är preliminärt och ändringar kan komma att ske i datum och tider. Ändringar meddelas via Blackboard.

Kursstart och Moment 1
3/9 Information om kursen via Adobe Connect/Zoom (live + inspelning). Instruktioner kommer att finnas på kursens Blackboardsida.
4/9 Introduktionsföreläsning. Inspelning läggs ut på Blackboard.
11/9 Föreläsning: Interaktionistiska perspektiv I. Inspelning läggs ut på Blackboard.
14/9 Föreläsning: Interaktionistiska perspektiv II. Inspelning läggs ut på Blackboard.
20, 24 och 25/9 Frivilliga föreläsningar i studieteknik – Rekommenderas! Dessa föreläsningar finns också inspelade.
26/9 Examinerande seminarium via Adobe Connect/Zoom: Interaktionistiska perspektiv.
1/10 Föreläsning: Genusperspektiv och feministisk teori. Inspelning läggs ut på Blackboard.
12/10 Gävleträff kl. 12.15 – 16.45 med examinerande seminarium om genus samt föreläsning om klass.
24/10 Examinerande seminarium via Adobe Connect/Zoom: Klass som social reproduktion.
29/10 – 9/11 Hemtentamen

Moment 2
13/11 Introduktionsföreläsning via Adobe Connect (live + inspelning).
15/11 Föreläsning om Marx via Adobe Connect. Inspelning läggs ut på Blackboard.
17/11 Gävleträff med föreläsningar om Durkheim och Weber (ej inspelning).
20/11 Föreläsning om Habermas, Foucault och Giddens via Adobe Connect (live + inspelning).
22/11 Föreläsning om Bourdieu. Inspelning läggs ut på Blackboard.
3/12 Examinerande seminarium via Adobe Connect/Zoom: Klassisk och modern Sociologisk teori.
4/12 Föreläsning om sociala problem. Inspelning läggs ut på Blackboard.
12/12 Frågestund via Adobe Connect/Zoom
13/12 Examinerande seminarium via Adobe Connect/Zoom: Sociala problem.
17/12 Föreläsning om individ och struktur. Inspelning läggs ut på Blackboard.
19/12 Föreläsning om organisationssociologi. Inspelning läggs ut på Blackboard.
21/12 Föreläsning och migration och etnicitet. Inspelning läggs ut på Blackboard.
3/1 Examinerande seminarium via Adobe Connect/Zoom: Migration och etnicitet.
4/1 – 18/1 Hemtentamen

Kommunikationssätt

Webbkonferenssystemen Adobe Connec och/eller Zoom används i utbildningen och lärare och studenter kommunicerar genom högskolans databaserade lärplattform Blackboard. En förutsättning för att kunna läsa utbildningen är att du har tillgång till dator, Internet och Headset.

På Blackboard kommer du, till varje moment, att få en detaljerad Studiehandledning (under fliken Information). Det är viktigt att du enrollar dig (skriver in dig) på Blackboard för att få tillgång till Studiehandledningen och annan information om kursen.

I studiehandledningen får du också beskrivningar av hur de olika föreläsningarna och seminarierna kommer att gå till, och vilken litteratur som ska läsas till olika gånger. Du får information om högskolans policy gällande plagiat och vårt plagiatkontrollsystem ”Self Assign”. Du får också lite studieråd, samt information om vart du kan vända dig om du får problem i dina studier.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)