Välkommen till kursen Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Kursnamn

Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp

Kurskod

SAA109

Anmälningskod

15106

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Pia Tham

E-post: pia.tham@hig.se 

Tel: 026-648680

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: kurs-aha@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti - 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema, se mer information under Kursupplägg
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg


Kursen som ges på avancerad nivå är fristående och bedrivs på halvfart. För att ge möjlighet att läsa på distans spelas alla föreläsningar in samt sänds via Adobe Connect (eller Zoom). Detta gör det möjligt för dig att välja om du vill vara på plats på Campus under föreläsningen, delta via AC/Zoom eller se den inspelade föreläsningen i efterhand när det passar dig. Närvaro på Campus på Högskolan i Gävle krävs endast vid introduktionstillfället den 6/9 13-16 i sal 33:202 och vid det avslutande examinationsseminariet den 1/11 9.30-15.30 i sal 33:202.

Efter introduktionstillfället då ni också delar in er i små arbetsgrupper (ca 3-4 personer per grupp), inleds kursen med en teoretisk del innefattande 4 föreläsningar med efterföljande gruppdiskussioner. Tid för gruppdiskussionerna bestämmer ni själva. Ni redovisar era svar i diskussionsforum på Blackboard samt kommenterar en annan grupps svar.

Under kursen kommer du tillsammans med studiekamraterna i arbetsgruppen att genomföra en mindre fältstudie i en av er vald organisation inom socialt arbete där ni har fokus på hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Arbetet med fältrapporten inleds med ett idéseminarium. De som så önskar har möjlighet att få grupphandledning (tider meddelas senare). Vid det avslutande examinationsseminariet presenterar alla grupper sina arbeten (fältrapporten får betyget G eller IG). Vid sidan av grupprapporten lämnar du även in en individuell examinationsuppgift som betygssätts från A-F.

En tid före kursstart finns studiehandledning med information, schema och examinationsuppgifter tillgängliga på läroplattformen Blackboard. Ägna gärna lite tid åt att lära dig hur Blackboard fungerar (om du inte redan vet det). Se information under Allmän information

Som förberedelse inför kursstarten den 6 september kan du komma igång med din egen lärprocess genom att införskaffa och ta del av den kurslitteratur som anges inför de olika föreläsningarna. De artiklar som anges kommer att läggas in på Bb.

Kommunikationssätt

Kontakt med kursansvarig och andra lärare sker lättast via mail: förnamn.efternamn@hig.se

 

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-08-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)