Välkommen till kursen Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36/2018-23/2019.

Kursnamn

Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hp

Kurskod

SCG500

Anmälningskod

15182

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Pinar Aslan

E-post: pinar.aslan@hig.se

Maria Hedman

E-post: maria.hedman@hig.se

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: kurs-aha@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti - 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Vad gäller kurslitteraturen så är det den senaste upplagan som rekommenderas

  • Tider för webbkonferenser, se information under Kursupplägg
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg


Varmt välkomna till kursen Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg! Kursen är uppdelad i två moment. Det första ges höstterminen 2018 och det andra vårterminen 2019. Höstens delmoment ger syftar till att ge fördjupad kunskap om lärande och förändringsprocesser, förståelse för ledningens roll i förändringsarbete samt betydelsen av att organisera för lärande inom vård och omsorg.

I kursen använder vi oss av lärplattformen Blackboard. Det är via den som all information om kursen presenteras och där lärare och studenter kan kommunicera varandra.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och seminarier via webbkonferens som du kan ta del av direkt i din dator. Webbkonferens innebär att deltagarna kan kommunicera med ljud och bild i realtid. Du måste därför ha tillgång till utrustning för webbkonferenser, viket är en dator, bredband (ej mobilt), flashspelare (om du kan se filmer på Youtube har du en sådan, annars kan den laddas hem gratis från Adobe) och ett headset med mikrofon. Det sista är mycket viktigt annars fungerar inte ljudet under sändning. Om ljudet går ut i ”lösa” högtalare uppkommer rundgång av ljudet, vilket gör det omöjligt att kommunicera. Vi vill också att du har en webbkamera trots att alla inte kan vara i bild samtidigt eftersom bildstorleken blir för liten. Några kan vara i bild under sändning, vilket underlättar för lärare och kurskamrater att hålla kontakt i kursen. Det är viktigt att varje student sätter sig in i hur tekniken fungerar under sändning eftersom det är mycket störande när inte ljudet från någon student fungerar. Föreläsningar spelas in och efter sändningen kan du ta del av inspelningen via Blackboard. Utrustningen att införskaffa för webbkonferens är inte särskilt dyr.

Före den första webbkonferensen måste du också ”enrolla” i kursplattformen Blackboard. Där kommer att finnas en länk till webbkonferensen.

Första webbsändningen blir v 36, 5/9 kl.16.00. Denna em. ägnas framför allt till introduktion av kursen, presentation av deltagarna samt att bekanta sig med webbtekniken och det elektroniska klassrummet Blackboard. Vi ser det som mycket viktigt att du deltar eftersom ett syfte är att lära sig webbkonferenstekniken och att testa så att din utrustning fungerar i webbkonferenssystemet. Därigenom hoppas vi minska ned på de tekniska störningarna under kommande sändningar.

Tider för höstens undervisning


 

Datum

 

 

Tid

 

 

Innehåll.

 

 

180905

 

 

16.00 – 18.00

 

 

Kursintroduktion, registrering, genomgång av kursinnehåll, schema, examinationsuppgifter, presentation av kursdeltagare osv.

 

 

180926

 

 

10.00 – 12.00

 

 

Inspelad föreläsning

 

 

181017

 

 

16.00 – 18.00

 

 

Litteraturseminarium 1. Obligatoriskt

 

 

181107

 

 

10.00 – 12.00

 

 

Föreläsning

 

 

181205

 

 

16.00 – 18.00

 

 

Litteraturseminarium 2. Obligatoriskt

 

 

190116

 

Preliminär

 

 

16.00 – 18.00

 

 

Seminarium, Obligatoriskt

 


Kommunikationssätt

I kursen använder vi oss av lärplattformen Blackboard. Det är via den som all information om kursen presenteras och där lärare och studenter kan kommunicera varandra

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)