Välkommen till kursen Myter, riter och symboler, 15 hp! distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-45.

Kursnamn

Myter, riter och symboler

Kurskod

HRH05A

Anmälningskod

13230 fristående, 13219 MKR

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Sandra Lantz

sandra.lantz@hig.se

026-648500 (växel)

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 aug - 2 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema - Se info i Blackboard
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

"Solen är en ring 28 gånger större än jorden och med formen av ett vagnshjul. Den har ihålig fälg. Denna är fylld av eld, som är synlig på ett ställe genom en mynning liksom på en blåsbälg." Det här låter konstigt men vi ser inte naturfilosofen Thales ståndpunkt. Han ville göra relationen mellan solen och jorden begriplig med hjälp av bildspråket; idag har vi ett annat, vetenskapligt språk för relationen mellan solen och jorden. I ljuset av vår nuvarande kunskap om solen och universums uppbyggnad framstår Thales uppfattning som spekulation. Thales använde metaforer och mytologiskt språk. Vad är metaforer och symboler? Hur fungerar de i människans psykologi och mentalitet, individuellt och kollektivt? Vad är deras politiska funktion? Vilken är deras roll i religion? Hur ser förhållandet mellan vetenskapligt och metaforiskt språk ut? Är allt metaforer? Sådana här och likartade frågeställningar kommer vi att studera under kursen Myter, riter och symboler.

Vi börjar kursen tisdagen den 4 september kl. 10.15. Information om sal för dig som följer kursen på campus i Gävle kommer att finnas på Blackboard i god tid innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen så är det viktigt att du meddelar kursansvarig det via mejl. Du ska i första hand själv registrera dig i Ladok. Det går att delta i kursen antingen på campus i lärosal eller på distans, då all undervisning sker via Zoom. Samtliga föreläsningar spelas in.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, redovisningar och presentationer. Tillfällen med obligatoriska examinerande redovisningar ingår. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på lärplattformen Blackboard. Kursen består av två delmoment om vardera 7,5 hp. En studiehandledning kommer att finnas tillgängligt på Blackboard någon vecka innan kursstart.

Kommunikationssätt

I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Blackboard. Blackboard fungerar som ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns detaljscheman, kompendier och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app. för mobilen. Under fliken innehåll på Blackboard kommer ni att hitta upplägg för momenten som utgör kursen. Försäkra er om att ni är väl förtrogna med studiehandledningen innan kursstart.

Klicka gärna runt på Högskolans hemsida och gör er bekant med var ni hittar diverse information och till vem ni bör vända er med specifika frågor. Innan ni mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra er om att svaren ni söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev eller övrig information för nya studenter.

Kursen samläses vissa terminer mellan studenter som läser MKR-programmet och som läser kursen fristående.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)