Välkommen till kursen Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande, 30 hp, distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande. Distans

Kurskod

PEG309

Anmälningskod

 13103

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Yvonne Lindh

E-post: yvonne.lindh@hig.se

Tfn: 073 - 273 36 18 

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti – 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Hej och varmt välkommen till kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande”!
Vi startar kursen den 3 september klockan 13:00 – 15:30 i 13:111 här på Högskolan i Gävle. Då kommer vi att ha kursintroduktion, presentation av ämnena bild, drama och musik, vilka ingår i kursen, samt genomgång av studiehandledningen.
Kursen ”Barns skapande och estetiskt lärande” innehåller gestaltande, processinriktat och estetiska arbete i ämnena bild, musik och drama, samt teoretiska perspektiv. Lek och skapande verksamhet som kommunikation behandlas och estetiska lärprocesser diskuteras ur olika perspektiv. Kursen behandlar såväl ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet liksom ledarskap och pedagogisk dokumentation. Multimediala digitala lärresurser diskuteras och problematiseras.
Kursen är indelad i fyra moment; bild, drama, musik och temaarbete. I varje moment ingår praktiska och teoretiska uppgifter. Undervisningen kommer att bestå av workshops, föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter och grupparbeten. Varje arbetspass är examinerande, vilket innebär att du måste deltaga aktivt på lektionerna i det praktiska arbetet för att bli examinerad. Vid sidan av de uppgifter som du gör under innedagar tillkommer praktiska uppgifter att arbeta med hemma i respektive moment. Dessa uppgifter är examinerande. Examinerande textuppgifter ingår i kursen. I studiehandledningen framgår kursmål, betygskriterier, såväl processkriterier som kriterier för skrivuppgifter, samt inlämningsdatum. En materialavgift i bild på 50 kronor kommer att tas ut under terminen.

Innedagar för kursen:
3, 4, 5, 6 september
2, 3, 4 oktober
6, 7, 8 november
10, 11, 12 december

Lärare på kursen är
i bild: Ingela Fernström, Yvonne Lindh och Johannes Ramö Streith
i drama: Eva Mattsson
i musik: Annette Ivarsson, Britt-Marie Sandin Andersson och David Paulsrud

Kommunikationssätt

Information om kursen kommer i första hand ges via Blackboard. På Blackboard lämnar du också in dina skriftliga kursuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas.
Vill du få tag i kursansvarig eller andra lärare rekommenderar vi mejlen. Frågor som rör ämnena ställs till respektive lärare medan kursansvariga svarar på frågor om kursen som helhet.
Centrala genomgångar under momenten kommer att filmas och läggas upp på Blackboard. De examinerande litteraturseminarierna kommer att genomföras i Adobe Connect. Information om dessa kommer att ges av undervisande lärare i respektive ämne.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)