Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A, 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 41-45.

Kursnamn

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A

Kurskod

FEG130

Anmälningskod

11111

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Persson, erika.persson@hig.se, 070-518 58 92

Kursadministration

kurs-aue@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2018-10-01 - 2018-10-07

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursstart måndagen den 8/10, kl 13.00-16.00, i sal 13111.

Vi kör då igång med introduktion till kursen och dess upplägg, men även föreläsning 1. Föreläsningsmaterial kommer att finnas tillgängligt på blackboard inför varje föreläsningstillfälle. För att hjälpa er genom kursen ges 9 föreläsningar och 8 övningstillfällen. Jag rekommenderar verkligen att ni är med på föreläsningarna för att inhämta nödvändig kunskap, som behövs som grund för att få ut så mycket som möjligt av övningstillfällena. Av erfarenhet så brukar övningstillfällena vara värdefulla eftersom vi problematiserar och räknar tillsammans!

Jag och min kollega Larisa Nilsson, ser med stort engagemang fram emot att få möta er och guida er genom denna kurs i ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi kommer att behandla grundläggande begrepp och modeller inom främst traditionell verksamhetsstyrning. De centrala begreppen är budgetering, produktkalkylering, investeringskalkylering och internredovisning.

Examinationsmomenten i denna kurs är:

  • Inlämningsuppgift Budget.(gruppuppgift). Presenteras och lämnas ut i samband med föreläsningen om budget den 12/10. Deadline är fredagen den 19/10 . Se instruktioner på kursens BB-sida.
  • Inlämningsuppgift PM i prestationsmätning & hållbarhet. (gruppuppgift) Presenteras i samband med kursstarten den 8/10. Deadline är fredag 2/11 kl 16.00. PM-seminarium äger rum måndagen den 5/11. Instruktioner finns på blackboard och i kursens studiehandledning. I PM-arbetet examineras även vetenskapsteoriboken Sohlberg & Sohlberg, ”Kunskapens former”.
  • Skriftlig tentamen äger rum i vecka 45, fredag 8/11, 09.00-14.00. Den skriftliga tentamen är betygsgrundande. Inlämningsuppgift 1 och 2 kan endast endast godkänt, dvs betyg E.

För mer detaljerad information kring kursupplägg och examination, läs studiehandledningen för kursen som ligger under ”Information” på kursens Blackboardsida som öppnas under vecka 40.

Föreslår att ni redan nu införskaffar kurslitteraturen:

Kurslitteratur

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling, Övningsbok.

Studentlitteratur. sidor: ca 245

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod.

Liber. sidor: ca 270

Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.

Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.

 

Vi ses måndagen den 8/11 kl 13.00!

Med vänlig hälsning,

Erika Persson

 

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Angelica Selin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)