Välkommen till kursen Ledarskap och organisation A, 7,5 hp, internet-distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Kursnamn

Ledarskap och organisation A

Kurskod

FEG110

Anmälningskod

11151

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Peter Edlund
E-post: peter.edlund@hig.se

Kursadministration

Eva Persson

E-post: kurs-aue@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2018-08-27--2018-09-02

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema - kursen ges via internet-distans, Blackboard
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

I kursen introduceras grundläggande organisationsteoretiska begrepp och teorier om hur vi människor gör när vi hjälps åt för att nå gemensamma mål i olika typer av organisationer. I kursen bereds du möjlighet att skaffa dig grundläggande förståelse för ledarskapets betydelse för individers och gruppers roll i organisationer. Utöver studier i ledarskap och organisation tränas du som student i vetenskapligt skrivande. Vetenskapligt skrivande kräver kunskap om olika vetenskapliga perspektiv och förmåga att hitta fram intressanta forskningsfrågor att fördjupa sig i.

Pedagogiken i kursen bygger på att du ska ta eget ansvar för ditt lärande. Undervisningen i kursen sker via föreläsningar, handledningar och seminarier. Tillämpning, kritiskt tänkande och förståelse ses som viktiga inslag. Examinationsuppgifterna är av såväl individuell som gruppkaraktär.

I kursen ges löpande examinationsuppgifter och den första av dem ska genomföras under kursens första vecka. Vi rekommenderar därför att du redan nu införskaffar kurslitteraturen som vi kommer att arbeta med:

Granér, R. & Granér, S, (senaste upplagan). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., (senaste upplagan). Kunskapens former- vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber.

Wolvén, L-E., (senaste upplagan). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Mer information om kursens upplägg, examinationsmoment m.m. kommer att finnas i studiehandledningen som läggs ut på kursens Blackboardsida innan kursstart.

Varmt välkommen!

Peter Edlund, Malin Rosén, Daniel Gustafsson, Elena Ahmadi

Kommunikationssätt

I denna kurs använder vi oss av Blackboard som är HiGs webbaserade utbildningsplattform. Där kommer du att hitta aktuell information om kursen, de olika examinationsmomenten samt kunna lämna in dina uppgifter. Du som ska använda Blackboard för första gång behöver användarnamn och lösenord för att kunna logga in i systemet. Följ därför informationen om hur du hämtar ut ditt användarkonto under "Fem steg för att komma igång".

Kommunikationen i kursen för frågor av ämneskaraktär sker huvudsakligen via kursens Diskussionsforum på Blackboard. Frågor av mer individuell karaktär ställs via mail.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)