Välkommen till kursen Ledarskap i säljande organisationer, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

 Ledarskap i säljande organisationer

Kurskod

FEG252

Anmälningskod

 11149 

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Jonas Kågström
E-post: jonas.kagstrom@hig.se

Telephone: 026-648775

Kursadministration

Eva Persson
E-mail: kurs-aue@hig.se

 Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2018-08-27--2018-09-02
OBS! Om du är antagen men så kallat villkor, kan du inte självregistrera dej. Registrering sker då vid första kurstillfället.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till en lång kurs med ett långt namn!

Jonas Kågström heter jag som är kursansvarig för den här kursen. Till min hjälp har jag ett team bestående av Pär, Elena, Malin och Lars-Johan. Tillsammans ska vi se till att utveckla era intressen inom ledarskap och se till att ni är väl förberedda inför exjobbsterminen. Det är femte gången denna kurs går i någon form och jag har varit med sen starten, och jag blir lika glad varje gång det är dags! Det är en mycket speciell kurs eftersom vi får ”rå om” er under så lång tid. Det gör att vi hinner känna varandra väl och hinner hitta de områden som Ni vill utvecklas inom. För att underlätta dialogen mellan er och mig som kursansvarig så har vi även i år en facebookgrupp https://goo.gl/FndDa3 som ni kan gå med i – som en del av er säkert redan hört så har jag rykte om mig att nästan ”alltid” vara online och det är helt ok att ”adda” mig också så kan vi lättare chatta om kursen! ;)

Men sen är det viktigt att direkt slå fast att detta är en kurs med ett högt tempo och höga krav på kvalité. Mäklarbranschen och vi, vill ha det så! Vi kommer att ha löpande examination och det kommer vara många tuffa uppgifter från ”Dag 1”. Det är alltså av största vikt att komma igång med kursen direkt och att prioritera den högt.

Fastighetsmäklarprogrammets 3:e år är en utbildning som leder fram till en examen i företagsekonomi och måste därför leva upp till de krav som ställs på en sådan utbildning. Denna kurs har två huvudsakliga uppgifter som är kopplade till de examensmål som ställs gällande företagsekonomiska utbildningar på kandidatnivå.

Den ena uppgiften är kopplad till kravet att ni studenter ska ha ”bred och djup kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen”. Detta innebär att ni förväntas ha god kunskap och förståelse för företagsekonomi som ämne och kunna leva upp till krav på bredd och djup. Denna kurs ska se till att bredda er ämnesmässiga bas genom att ni får läsa ämnesområden som ni tidigare inte har studerat.

Den andra uppgiften är kopplad till krav på att ni studenter ska ha kunskap om områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området. Detta innebär att ni under kursen kommer att utveckla er förmåga att framställa vetenskaplig kunskap och tränas i att verka som forskare inom ämnesområdet företagsekonomi.

Sedan finns också en tanke om att kursen ska utveckla era färdigheter som mäklare. Ni kommer att få läsa in er på ämnesområden som är viktiga om ni ska verka som ledare inom mäklarbranschen. Metodfrågor är också centrala i dagligt arbete. Även i en yrkesroll är det viktigt att kunna t ex ta fram ny kunskap, lösa problem och säkerställa information.

Kursen är uppdelad i fyra delar där vi under första halvan av terminen kommer läsa in oss på ledarskapsteori på A- och B-nivå. Sen följer en fördjupning dels av ledarskapsämnet på C-nivå, och en fördjupning inom sälj- & affärsmannaskap. Den andra halvan av terminen innehåller också det vi kallar för ”B-uppsats”, ett moment där ni en trygg miljö får göra ett rejält genrep inför vårens C-uppsats. Förra årets kunde ungefär var fjärde student hitta sitt C-uppsatsämne under B-uppsatsen och fick på så vis ett kanonbra försprång inför våren! Gemensamt för alla de fyra delarna är att vi försöker lyfta fram de delar av ”ledarskap” som är specifikt för mäklaryrket och den senaste forskningen inom området. Tillsammans kommer vi göra HT18 till en termin där ni utvecklas som person och står bättre rustade än de flesta både inför C-uppsatsen och ett framtida yrkesliv som ledare i en säljande organisation!
Hjärtligt välkomna!

Jonas Kågström, Dr.

Kommunikationssätt

Vi håller kontakt via Blackboard och social medier på denna kurs.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)