Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Examensarbete företagsekonomi C

Kurskod

FEG300

Anmälningskod

11126

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Pär Vilhelmson, Par.Vilhelmson@hig.se, 026-648931

Kursadministration

Angelica Selin, kurs-aue@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: Registrering görs manuellt av kansliet efter första kursträff, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursens första träff onsdagen 5 september kl.13.00 – 17.00 i 33:203

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen ges integrerat med metod- och teorikurs på heltid under terminen. Terminen inleds med teori- och metodkurs för att successivt övergå i examensarbete. Teorikurs och examensarbete genomförs i grupper om cirka 16 personer med ett tiotal obligatoriska gruppseminarier. Distansstudenter deltar virtuellt uppkopplade via Adobe Connect utom vid kursintroduktionen samt vid slutseminarium då fysisk närvaro i Gävle krävs för alla studenter.

Val av Examensarbetets inriktning

En blankett för val av delämne skickas ut i välkomstmejlet till alla som har sökt kursen. Har du inte fått mejlet, vänligen kontakta kurs-aue@hig.se. Du ska fylla i blanketten och skicka in den enligt anvisningarna på blanketten senast den 6 augusti. Har du redan en partner att skriva med skickar ni in en blankett för er båda.

Förutsättningarna för att registreras på kursen

Förutsättningarna för att bli registrerad på kursen är att förkunskaperna är uppfyllda. Om du har enstaka rest på någon kurs vid kursstart kan du ändå tillåtas börja på examens­arbetes-terminen, men du måste tänka på att du senast 1 oktober (då resultatet från vårterminen 2018 publicerats) ska kunna uppvisa godkända resultat på de enstaka resterna för att få fullfölja examensarbetet. Då uppsatsen skrivs i par är det av yttersta vikt att inom paret uppmärksamma tidigare studieresultat, så att du inte plötsligt står utan skrivpartner.

Några saker inför examensarbetet höstterminen 2018.

Vid första träffen är det obligatoriskt för alla att delta på plats, såväl campus- som distansstudenter. Eftermiddagen kommer att inledas med upprop. De som är på plats är de som ska delta under våren. Efter en introduktion av kursansvarig kommer våra examinatorer informera om vilka förväntningar de har på era arbeten för att de ska bli godkända. Sist under eftermiddagen blir ni studenter indelade i handledargrupper som rymmer den inriktning/delämne ni tilldelats (redovisning och finansiering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, marknadsföring eller ledarskap och organisation). När ni träffas i handledargruppen kommer vårens handledarschema, som rymmer de obligatoriska seminarierna, att läggas fast.

Det är viktigt att redan nu söka skrivarpartner. Alla arbeten författas i par. Det är mindre viktigt att redan nu vara klar över vilka frågor ert arbete ska besvara. Ni kommer att erbjudas olika alternativ från de handledare ni möter och det kan många gånger vara fördelaktigt att skriva inom ett område som handledarna forskar. För att bekanta er med vad handledarna forskar inom kan du gå till Blackboard och in i det delämne du valt. Där finns olika forskningsspår redovisade. Under Information finns även en forskningsfolder utlagd som berättar om aktuell forskning inom avdelningen. Det finns förstås även möjligheter att skriva inom ett eget valt område.

Terminen omfattar tre kurser som ni läser parallellt: en metodkurs (7,5hp), en teorikurs (7,5hp) som är till för att ni ska kunna fördjupa er inom det ämnesområde ni väljer; samt själva examensarbetet (15hp). Terminen inleds med teorikursen och metodkursen och arbetet med att skriva x-jobb påbörjas successivt under terminen. Terminens arbete bygger i stor utsträckning på seminarieverksamhet och det kommer att finnas ett tiotal obligatoriska seminarier inplanerade. Distansstudenter träffas via distansuppkoppling och det är nödvändigt att ha tillfredsställande utrustning för detta, till exempel headset, så att kommunikationen fungerar.

Det har visat sig att studenter som läser på distans valt olika sätt att fullfölja kursen. De flesta har valt helfart och följer på så sätt campusstudenternas takt. Andra har gjort så att de genomfört teori- och metodkurs under första terminen samtidigt som de påbörjat exjobbandet, för att slutföra examensarbetet under påföljande termin. Det är lämpligt att direkt vid första träffen påbörja en dialog med handledare om hur arbetet ska läggas upp.

En Blackboardsida för kursen Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp, Campus och Distans ht18 kommer inom kort att läggas ut. Där kommer det att successivt läggas ut material, till exempel kursens studiehandledning. Läs den så snart du kan – där finns information om det mesta i kursen.

Med vänlig hälsning
Pär Vilhelmson (kursansvarig)

 

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Angelica Selin Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)