Välkommen till kursen Dramapedagogik 31-60, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

Dramapedagogik 31-60

Kurskod

DPG003

Anmälningskod

 13107

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Eva Hallgren

E-post: eva.hallgren@hig.se

Tfn: 026 - 64 84 42, 070 - 292 54 28 

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 august – 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Dramapedagogik 31-60 hp!
Här kommer information som är bra att känna till inför kursstart och för att du ska kunna planera din höst.
Kursen är upplagd för att möjliggöra distansstudier till viss del, vilket innebär att undervisningen är koncentrerad till ett fåtal tillfällen på Högskolan i Gävle. Det medför i sin tur höga krav på närvaro vid dessa tillfällen. Mellan de fysiska kurstillfällena kommer det att vara ett Adobe Connect-seminarium på nätet, samt en hel del skrivande och läsande hemma.
Undervisningen kommer att infalla på fredag eftermiddag/kväll och lördag, ca en gång per månad.
Fredagar kl. 13.00 – 19.00 (inklusive tid att äta medtagen mat )
(I schemat på HIGs hemsida står det kl 12 men det är
bara salen som är bokad från då. Vi börjar kl. 13.00.)
Lördagar kl. 9.00 – 15.00

Kursdatum
augusti v.35:

31/8-1/9 på HIG, sal 31:218 (fred + lörd)

september v.36:

7/9 kl 12-14 Adobe Connect

v.38:

21-22/9 på HIG, sal 51:525 (fred)
sal 31:218 (lörd)

oktober v.40:

5/10 kl 12-14 Adobe Connect

v.41:

12-13/10 på HIG, sal 51:525 (fred)
sal 31:218 (lörd)

november v.45:

9/11 kl 12-14 Adobe Connect

v.46:

16-17/11 på HIG, sal 51:525 (fred)
sal 31:218 (lörd)

v.48:

30/11 kl 12-14 Adobe Connect

december v.49:

4-5/12 på HIG, sal 31:218 (fred + lörd)

Till det första undervisningstillfället ska alla läsa följande böcker så att vi kan sätta igång och jobba praktiskt direkt när vi träffas
- Rollspel i teori och praktik av Nilsson/Waldemarson och
- Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring (kap. 2, 3, 6, 7, 11) av Bromseth & Darj (red.).

Tag med er två frågor/ bok på sådant du undrar över i texten och två påståenden, något du tycker är intressant.


De två inledande momenten (hösten) i kursen dramapedagogik 31-60 hp, om vardera 7,5 hp, består av:

1. Forumspel, rollspelstekniker och konflikthantering, 7,5 hp
2. Dramapedagogiska perspektiv, 7,5 hp

De återstående två momenten (vt 2019) är:

3. Vetenskapliga förhållningssätt och metoder, 7,5 hp
4. Uppsats, 7,5 hp

Undervisning består av: föreläsningar, seminarier, gestaltande gruppövningar och handledning. Examination sker kontinuerligt via muntliga och skriftliga uppgifter, examinerande seminarier och gestaltande uppgifter. Till vår hjälp att kommunicera via webben finns Blackboard och Adobe Connect.

Höga krav ställs på närvaron vid de fysiska kursträffarna på HIG då vi arbetar praktiskt men närvaro krävs även vid Adobe Connect-träffarna.
Vi rekommenderar att fredagar hålls öppna då både fysiska träffar och on-line-seminarium kommer att ske då och resterande fredagar kan behöva användas för grupparbeten.

Tiderna ovan för träffarna på Högskolan i Gävle är viktiga att respektera. Se till att boka tåg/buss så att ni är på plats i tid och inte heller behöver åka innan vi slutar. Viktigt att alla kan delta i undervisningen fullt ut.

En önskan finns också att ni håller fredagskvällarna (efter undervisningstiden) öppna när vi är i Gävle så att vi eventuellt kan göra något kulturbesök, gå på teater eller något liknande, tillsammans. Vore trevligt!

Det ska bli kul att träffa er alla!
Välkomna! / Eva Hallgren, eva.hallgren@hig.se

Kommunikationssätt

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)