Välkommen till kursen Dramapedagogik 1-30, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

 Dramapedagogik 1-30

Kurskod

DPG002

Anmälningskod

 13106

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Eva Mattsson

E-post: eva.mattsson@hig.se

Tfn: 070 - 645 93 36

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti – 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Dramapedagogik 1–30 hp, 2018–2019

Här kommer en del information som är bra att känna till inför kursstart, så du kan planera din höst. Kursen är upplagd för att möjliggöra distansstudier till viss del, vilket innebär att undervisningen är koncentrerad till ett fåtal tillfällen på Högskolan i Gävle. Det medför i sin tur höga krav på närvaro vid dessa tillfällen. Mellan de fysiska tillfällena kommer de att vara ett Adobe Connect- seminarium på nätet, samt en hel del skrivande och läsning hemma.

Undervisningen kommer att infalla på fredag eftermiddag/kväll och lördag, ca en gång per månad. På högskolan finns ett cafe som serverar enklare sallader och smörgåsar. Det finns även mikrovågsugnar att tillgå om du väljer att ta med egen mat.

Fredagar kl. 13.00 – 19.00 , inklusive tid att äta medtagen mat. I schemat på HIGs hemsida står det kl. 11.00 men det är bara salen som är bokad då. Vi börjar kl. 13.00).

Lördagar kl. 9.00 – 15.00

Kursdatum

Ht18

augusti

v. 35: 31/8-1/9 på HIG sal 51:611

september

v.36: 7/9 Adobe Connect kl 12-14

v.38: 21-22/9 på HIG sal 51:611

oktober

v.40: 5/10 Adobe Connect kl 12-14

v.41: 12-13/10 på HIG sal 51:611

november

v. 45: 9/11 Adobe Connect kl 12-14

v.46: 16-17/11 på HIG sal 51:611

v.48: 30/11 Adobe connect kl 12-14

december

v. 49: 4-5/12 på HIG sal 51:611

Vt 19

Vi kommer i december utvärdera Adobe Connect-tillfällena och därefter fattas beslut om datum och hur Adobe Connect-träffarna ska organiseras.

januari

v. 3: 18-19/1 på HIG sal 51:611

februari

v. 7: 15-16/2 på HIG sal 51: 611

mars

v.11: 15-16/3 på HIG sal 51:611

april

v.15: 12-13/4 På HIG sal 51:611 (eventuellt även 11 april)

maj

v.19: 10-11/5 på HIG sal 51:611 (med reservation för ändringar av tid).

Varmt välkommen till dramapedagogik 1–30 hp

Under detta läsår kommer vi att fördjupa oss i dramapedagogikens mångfasetterade användningsområden och på så sätt skapa en djupare förståelse av vad dramapedagogik är. Jag tror och hoppas att det kommer bli en spännande resa med intressanta möten! Dramapedagogik 1-30 hp riktar sig till dig som har avslutat eller påbörjat en examen inom pedagogik, teater eller socialt arbete, alternativt har du arbetserfarenhet av att arbeta med drama vilket innebär att ni som kursdeltagare har väldigt olika bakgrund. Låt dig berikas av andras erfarenheter och kompetenser så att du kan kunskapa med och genom andra. Dramapedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar näring från både det pedagogiska och konstnärliga fältet. Som du kommer att märka under kursens gång finns teorier även hämtade från psykologi och sociologi varför dina och andras erfarenheter från arbetslivet och tidigare studier kommer att vara värdefulla komplement till det vi gör tillsammans i klassrummet och den litteratur du kommer att läsa.

Den första träffen är 31/8- 1/9. Vi träffas kl. 13.00-19.00 under fredagen och kl. 9.00-15.00 under lördagen (dessa tider kommer att gälla vid alla träffar förutom vid specialhelgen). Vid alla tillfällen kommer vi att tillbringa i högskolans dramasal som ligger i hus 51, sal 611.

Undervisning består av: föreläsningar, seminarier, gestaltande gruppövningar och handledning. Examination sker kontinuerligt via muntliga och skriftliga uppgifter, examinerande seminarier och gestaltande uppgifter. Till vår hjälp att kommunicera via webben finns Blackboard.

Kursen innehåller fyra moment

  1. Dramapedagogikens grunder, 7,5 hp
  2. Dramapedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

De återstående två momenten (våren) är:

  1. Dramapedagogikens didaktik, 7,5 hp
  2. Dramapedagogikens estetik, 7,5 hp

Om detta kan du läsa mer i kursplanen som du hittar på Högskolans hemsida, kurskod DPG002. I kursplanen finns även en litteraturlista.


Inför första träffen

Inför första träffen ska alla:

  1. ha läst kurslitteraturen Dramabok (Hägglund, K. & Fredin K. (2011). Liber Utbildning) och kap2 i kurslitteraturen 7 vägar till drama (Mjaaland Heggestad, K. (2014). Fagbokförlaget.)
  2. hitta några citat från varje bok som du instämmer i och gärna något du sätter frågetecken för.
  3. ta med sig ett föremål som du gillar och på något vis förknippar med dig själv, föremålet kommer att fungera som en del av presentationen av dig.

Närvaro

Höga krav ställs på närvaron vid de fysiska träffarna på HIG då vi arbetar praktiskt, även närvaro krävs vid Adobe Connect- träffarna. Vi rekomenderar att fredagar hålls öppna då både fysiska träffar och on-line-seminarium kommer att ske då . Resterande fredagar kan behöva användas för grupparbeten.

Tiderna ovan för träffarna på Högskolan i Gävle är viktiga att respektera. Se till att boka tåg/buss så att ni är på plats i tid och inte heller behöver åka innan vi slutar. Viktigt att alla kan delta i undervisningen fullt ut.

En önskan finns att ni håller fredagkvällarna ( efter undervisningstiden) öppna när vi är i Gävle så att vi kan göra något kulturbesök, gå på teater eller liknande tillsammans. Vore trevligt!

Boende och resa

Hitta till högskolan i Gävle: Buss 15 går från tågstationen och stannar utanför Högskolan.
Adress är Kungsbäcksvägen 47, för dig som kommer med bil finns parkering.

Boende: Vandrarhemmet i Gävle har bra priser på boende och är beläget ca 15 min promenad från Högskolan, tel: 026 – 62 17 45 Email: info@geflevandrarhem.se Adress: Södra Rådmansgatan 1, 802 51, Gävle

Pensionat Slottstorget, prisvärt, beläget ca 15 min från Högskolan på Slottstorget 5b i Gävle, tel: 026 61 05 05. www.slottstorget.se

Jag ser fram emot att få träffa er alla, varmt välkomna!

/Eva Mattsson (kursansvarig)

Kontakt: evaman@hig.se

Tel: +46 70 645 93 36

Kommunikationssätt


Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)