Välkommen till kursen Byggnadskomponenter och installationsteknik 7,5 hp (it-distans)!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 46 - 03.

Kursnamn

Byggnadskomponenter och installationsteknik 7,5hp

Kurskod

BYG005

Anmälningskod

16601

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Asima Norén, ano@hig.se

Kursadministration

Liselotte Laurila, kurs-atm@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 5 november - 11 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens har inte något schema då den ges via vår lärplattform Blackboard där du själv kan bestämma när under dagen du vill ta del av föreläsningarna.

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen startar den 12 november.
Logga in i den webbaserade lärplattformen Blackboard och se information från din lärare. I Blackboard finns studiehandledning, instruktioner och kursmaterial och övriga uppgifter som rör din kurs. Examinationsmoment på kursen är skriftlig tentamen samt laborationsuppgift. Observera att kursinstansen i Blackboard kanske inte är öppen förrän terminen startar den 12 november.

Kommunikationssätt

Hela kursen (information, material, föreläsningar, uppgifter, schema, tentor, tentaresultat och betyget) kommer att läggas upp på Blackboard (BB).

Ny information, händelser och meddelanden kommer alltid att läggas ut på BBs första sida

För frågor gällande inloggning och handhavande av Blackboard ring 026-64 87 00 eller maila till blackboard@hig.se

Alla kommunikation med lärare som gäller kursens genomförande eller innehåll skall ske på Blackboard via

”Kommunikation/Diskussionsforum”.

”Diskussionsforum” kommer att bli ditt klassrum. Alla kan gå in och ställa sina frågor, det ger lärarna möjlighet att ha en överblick över studenternas behov i kursen.

Lärarna vaktar inte” Discussion board” dygnet runt så därför kan du inte räkna med att få ett direkt svar.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)