Välkommen till kursen Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer 7,5hp hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Kursnamn

 Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer 7,5hp (it-distans)

Kurskod

BY328A

Anmälningskod

 16603

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursansvarig lärare

Asima Norén, asima.noren@hig.se

Kursadministration

Liselotte Laurila, kurs-atm@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti - 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens har inte något schema då den ges helt på distans i Blackboard.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen vänder sig till fastighetsmäklare/-ekonomer och andra som för sin yrkesutövning behöver ha en allmän kunskap om byggande. Vad olika komponenter, synliga och inbyggda heter och vad dessa har för funktion samt vad som påverkar en byggnads energibehov och fuktegenskaper. I kursen studeras framförallt villor och småhus. Även bygglagstiftning, bygglov och byggprocessen behandlas samt areaberäkning enligt svensk standard. Kunskaperna ska i kursen praktiseras genom två inlämningsuppgifter, projektering av en villa samt värdeutlåtande för småhus.

Kursen går på halvfart över 10 veckor och 100 % distans (alltså allt görs hemma)

Undervisningsform: Intalade PowerPoint-föreläsningar (Webföreläsningar).

Kursen har tre examinationsmoment som totalt ger 7,5 högskolepoäng.

  • Moment 0050: Skriftlig tentamen T1, 2,5hp
  • Moment 0060: Skriftlig tentamen T2, 2,5hp
  • Moment 0070: Villaprojekteringsuppgift 2,5hp

För att erhålla helt kursbetyg (7,5 hp) ska alla tre examinationsmoment vara godkända. Inrapportering av poängen till Ladok sker för varje godkänt examinationsmoment.

Kursen examineras via internet och du behöver inte åka till Gävle för tentamen.

Kommunikationssätt

Hela kursen (information, material, föreläsningar, uppgifter, schema, tentor, tentaresultat och betyget) kommer att läggas upp på Blackboard.

Ny information, händelser och meddelanden kommer alltid att läggas ut på BBs första sida.

Varje examinationsmoment har egen mapp som är döpt efter resp. examinationsmoment. Allt tillhörande material liksom webbföreläsningar, instuderingsfrågor, kompendier, lämpliga länkar ligger under respektive mapp/resp. delmoment.

För frågor gällande inloggning och handhavande av Blackboard ring 026-64 87 00 eller maila till blackboard@hig.se

Alla kommunikation med lärare som gäller kursens genomförande eller innehåll skall ske på Blackboard via

”Kommunikation/Diskussionsforum”

”Diskussionsforum” kommer att bli ditt klassrum. Alla kan gå in och ställa sina frågor, det ger lärarna möjlighet att ha en överblick över studenternas behov i kursen.

Lärarna vaktar inte” Discussion board” dygnet runt så därför kan du inte räkna med att få ett direkt svar.

 

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-10-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)