Välkommen till kursen Bildpedagogik 31-60, 30 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23

Kursnamn

 Bildpedagogik 31-60

Kurskod

BPG305

Anmälningskod

 13118

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Yvonne Lindh

E-post: yvonne.lindh@hig.se

Tfn: 026 - 64 87 49

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 augusti – 2 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen du har antagits till är en distansutbildning som löper över två terminer med fem träffar per termin, dessa träffar ligger på fredagar och lördagar. Även om det är en distansutbildning så är träffarna obligatoriska eftersom kursens examinationsform består av skriftliga, gestaltande och muntliga uppgifter. Vi ses mellan klockan 13.00 – 19.00 på fredagarna och mellan klockan 9.00 - 15.00 på lördagarna. Vi arbetar i bildsalarna 31:219 och 31:221 på Högskolan i Gävle.

Kursen innehåller arbete med visuell kultur och gestaltning, sett ur ett bildpedagogiskt och kulturellt perspektiv, teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att arbeta med digitala och analoga tekniker i bildframställning och i undersökande arbete, enskilt och i grupp. Ni kommer att få en detaljerad studiehandledning när vi ses vid första tillfället. Höstterminen avslutas med ett gestaltande idébaserat processarbete, vilket ni får mer information om när vi ses. En materialavgift på 200 kronor kommer att tas ut under höstterminen.
Kurstillfällen under höstterminen som löper fram till och med v.3 2019:


Vecka 37, 14/9–15/9
Vecka 41, 12/10–13/10
Vecka 46, 23/11–24/11
Vecka 49, 7/12–8/12
Vecka 3, 18/1–19/1, 2019


Vid det första kurstillfället kommer ni att få en detaljerad studiehandledning för höstterminen. En materialavgift på 200 kronor kommer att tas ut per termin. På www.gavle.se finns förslag på möjliga boenden för er som kommer resande till Gävle. Registrering sker av studenten själv eller vid det första kurstillfället. Kan du inte närvara då måste du meddela mig, annars går din plats till någon annan. Vi har en reservlista med personer som ej kunnat beredas plats på kursen så det är viktigt att du meddelar oss så snabbt som möjligt om du ska utnyttja din plats eller inte.

Kommunikationssätt

Under kursens gång och mellan de fysiska träffarna på högskolan kommunicerar lärare och studenter via den webb-­baserade plattformen Blackboard. Detta medför att det åligger studenterna att efter kursstart sätta sig in i plattformens funktioner.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)